УМЕТНОСТ

О Збирци уметничких дела формираној 1950. године, током шест деценија рада старали су се:

1950. Милорад Јовић, први управник музеја и професор;

1973 – 1995. Милорад Михаиловић, историчар уметности;

Актуелно старање о Збирци уметничких дела:

Љубиша Симовић ( од 1995 – 2009. )историчар уметности, музејски саветник, кустос збирке уметничких дела од 1960. године

Сузана Новчић ( од 2006 ) историчар уметности, виши кустос, кустос збирке уметничких дела до 1960. године. Од 2009. године стара се о Збирци уметничких дела.

Почетак систематског прикупљања и обраде уметничких експоната везује се за само установљење Музеја. Програмом  Иницијативног одбора предвиђено је да будући музеј има и „Галерију уметничких објеката (фреске, моделе, макете, слике).“

Збирка уметничких дела није имала одређену физиономију, већ је набављано све што је имало било какву уметничку или документарну вредност.

Доласком историчара уметности, Милорада Михаиловића, 1973. године Збирка уметничких дела добија јасна концепцијска разграничења и музеолошку основу: нову инвентарну књигу и картотеку, каталошка издања и организовану изложбену делатност.

У складу са принципима савремене музеолошке обраде предмета у оквиру збирке јасно су дефинисане целине:

–  Збирка уметничких слика и скулптура

–  Збирка цртежа  Владислава Маржика

–  Збирка цртежа Љубе Ивановића

–  Збирка икона

–  Студијска збирка копија фресака

–  Студијска збирка дечјих радова

–  Откупи и поклони из Збирке уметничких дела (2000-2010.)

Данас Збирка Уметничких дела садржи 825 инвентарне јединице и представља драгоцену целину за изучавање и синтетичко разматрање српске уметности.

Детаљније