ЗАПОСЛЕНИ

ДИРЕКТОРОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА
Александар Маричић Тиана Јовановић
Дарко Гучанин
дипломирани историчар
директор
Александар Маричић
дипломирани економиста
Тиана Јовановић
пословни секретар
РачуноводствоСувенирница
Љиљана ТомовићИрена Јанковић Бојана Савић
Љиљана Томовић
шеф рачуноводства
Ирена Јанковић
благајник
Бојана Савић
продавац сувенира
ГРУПА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Љубиша СимовићСузана Новчић
Љубиша Симовић
историчар уметности,
музејски саветник
Сузана Новчић
историчар уметности
музејски саветник
ГРУПА ЗА ЕТНОЛОГИЈУГРУПА ЗА ГЕОЛОГИЈУ
И БИОЛОГИЈУ
Тијана ШибалићВиолета ЦветаноскаПредраг Радовић
Тијана Шибалић
етнолог - виши кустос
Виолета Цветаноска
етнолог - кустос
Предраг Радовић
археолог, геолог - кустос
ГРУПА ЗА ИСТОРИЈУ
Драган ДрашковићМирјана Савић
Драган Драшковић,
историчар-музејски саветник
Мирјана Савић
историчар - виши кустос
библиотекар
ГРУПА ЗА ПЕДАГОШКО -
ПРОПАГАНДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Надица ЛишанинЈасмина Дражовић
Надица Лишанин
историчар уметности
виши кустос - водич
Јасмина Дражовић
историчар уметности
кустос - водич
ГРУПА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
И НУМИЗМАТИКУ
Татјана МихаиловићСлађана Спасић
Татјана Михаиловић
археолог - музејски саветник
Слађана Спасић
археолог - виши кустос
нумизматичар
ГРУПА ЗА МУЗЕЈСКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Олег РомановСрђан Вуловић
Олег Романов
археолог - виши кустос
документариста
Срђан Вуловић
фотограф
ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКУ
ЗАШТИТУ МУЗЕЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА
Ненад ДимитријевићРаде Пајовић
Ненад Димитријевић
сликар - рестауратор
конзерватор
Раде Пајовић
виши препаратор
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Драган ВојиновићВладан ПејковићСлободан Миленковић
Драган Војиновић
домар
Владан Пејковић
домар
Слободан Миленковић
домар
Данијела ОбреновићСлавица Гајовић
Данијела Обреновић
чистачица
Славица Гајовић
чистачица