ДРАГАН ДРАШКОВИЋ

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ
Биографија
Библиографија

Датум рођења 19.09.1954. Врњачка Бања
Образовање 1973-1979.Филозофски факултет у Београду, група за историју
Радно искуство

1979-1987. радиo у Историјском архиву у Краљеву

1980. положиo стручни испит из архивске струке и стекao звање архивисте

1987. почео да ради у Народном музеју у Краљеву, у Историјском одељењу као кустос историчар за историју од 1918. године.

1988. положио стручни испит и стекао звање кустоса

1995. стекао звање вишег кустоса

2003. стекао звање музејског саветника

1995-2011. –В.Д. и директор

-рад на обимној адаптацији школске зграде у музејски простор, успостављање и неговање садржаја са бројним научним институцијама и установама културе, припрема сталне поставке

   
Научни скупови

-Учествовао у организацији и припреми Зборника са научних скупова:

1995. Жича – историја, уметност

1995. Свети Сава

1997. Рудо Поље, Карановац, Краљево

2001. Краљево октобра 1941.

Изложбе-каталози

1997. Рудо Поље, Карановац, Краљево 1476-1915.

1998. Пробој Солунског фронта 1918.

1998. Матарушка Бања 1898-1998.

1999. Гимназија у Краљеву 1909-1999.

2001. Краљево 1941-1945.

2002. Пољопривредна школа у Краљеву 1882-2002.

2002. Владика Николај Велимировић

2007. Крунисање српских владара

2008. Стална поставка – историјски део

2009. Гимназија Краљево 1909-2009.

2011.  Народни музеј Краљево и колекционари

Библиографија

– О постанку и називу Карановац, Наша прошлост, 4, Краљево 1989, 113-117.

– Из историје урбаног развоја Краљева, Рудо Поље – Карановац – Краљево, каталог изложбе, Краљево, 1997.

– Развој здравства у Карановцу – Краљеву у 19. И почетком 20. Века, Рудо Поље – Карановац – Краљево, зборник радова научног скупа, Београд, Краљево 200. 145-156.

– Ко је на портрету Јована Сарића?, Повеља 1, Краљево 2002, 105-110.- Стање у Краљеву октобра 1941., Краљево октобра 1941, зборник радова округлог стола, Краљево 2003, 85-110.

– О изградњи Споменика српским ратницима у КраљевуНаша прошлост 9, Краљево,2008, 221-238.

– Немачка војска поново прелази преко нас Срба-Краљевачки октобар 1941, Наша прошлост 10, Краљево, 2009, 111-138.

– Члан Редакције уредник бројних зборника радова и монографија.

Издаваштво

2006. Обновио објављивање часописа НАША ПРОШЛОСТ  у сарадњи са Историјским архивом

Чланство у струковним удружењима

Од 2001. Члан Музејског друштва србије Члан секције историчара МДС

Oд 2006. Председник музејског одбора МДС

Од 2009.-Члан Извршног одбора МДС

Контакт

Народни музеј Краљево

Трг Св. Саве 2 / 36000 Краљево

тел. 036.333.004

e-mail: dragan.draskovic@nmkv.rs