МИРЈАНА САВИЋ

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења 16. фебруар 1974. године,  Прокупље.
Образовање 2002. године дипломирала на групи за историју Филозофског факултета у Приштини.
Радно искуство

2002. почела да ради у Народном музеју у Краљеву као кустос – историчар и библиотекар;

2003.  положила стручни испит и стекла звање кустоса;

2010. положила стручни  испит и стекла звање библиотекара;

2011. стекла звање вишег кустоса;

Историјско одељење:  радила на прикупљању, обради и анализирању историјских извора првог реда и архивалија везаних за просвету, културу и знамените личности Краљева и Жичког среза од почетка XIX до средине XX века, истражујући у: Историјском архиву Краљево, Међуопштинском историјском архиву у Чачку, Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу, Историјском архиву Србије у Београду и Музеју позоришне уметности Србије у Београду; са историјског, музеолошког и библиотечког аспекта анализирала и обрадила збирку историјског одељења „Старе и ретке књиге“;

Библиотечко одељење: Око 2.500 монографских и серијских публикација увела у инвентарне књиге и урадила ауторски и предметни каталог; написала библиографију издања Народног музеја у Краљеву; написала селективне аналитичке тематске библиографије локалног листа „Краљевачки завичај“ и аналитичку библиографију часописа „Наша прошлост“; успоставила континуирану размену стручних публикација са бројним установама науке и културе у земљи и иностранству; формирала електронске контролне картотеке инвентара монографских и периодичних публикација, као и монографских и периодичних издања  1868-1945;

Педагошки рад: Учешће у раду Педагошког одељења Музеја на промовисању изложбене делатности; стручно вођење посетилаца на српском и енглеском језику кроз сталну поставку и гостујуће педагошке и историјске изложбе; осмислила и организовала прву Ноћи музеја у Краљеву 2008, када је у оквиру теме „Краљево тридесетих година двадесетог века“ први пут успостављена сарадња између свих градских установа културе и Средње уметничке школе.

Изложбе

Гимназија у Краљеву 1909-2009, Галерија Народног музеја у Краљеву, 22. децембар 2009 – 4. фебруар

2010.Преображења – 20 година Галерија Народног музеја у Краљеву, 16. август – 5. септембар 2011; Студентски културни центар, Београд, 12 – 21 октобар 2011; Београдски сајам књига, 23-30 октобар 2011.

 Коауторске изложбе

2013. Одрастање у Краљеву у 19. и 20. веку

2013. Џез у Србији – Краљеву1945-2013

Библиографија   

-Основна школа у Витковцу 1904-2004,ОШ „Бранко Радичевић“, Витковац, 2004, стр. 209-303.-

-Пренумеранти, читалиште и школске књижнице у Карановцу – Краљеву током 19. века, Наша прошлост: зборник радова, бр. 6,Краљево : Народни музеј, Историјски архив, 2005, стр. 17- 33.

-Основне школе у Жичком срезу 1944-1955 : прилог проучавању,  Наша прошлост: зборник радова, бр. 7,Краљево : Народни музеј, Историјски архив, 2006, стр. 209-226.

-Позоришни живот у Краљеву 1897-1944, Наша прошлост: зборник радова, бр. 8,Краљево : Народни музеј, Историјски архив, 2007, стр. 45-64.

-Описмењавање и просвећивање у Жичком срезу 1945 – 1955, Наша прошлост: зборник радова, бр. 11, Краљево: Народни музеј, Историјски архив, 2010, стр. 147-170

-Јањић Војислав (свештеник, професор, политичар, публициста),  Јовандерић Алексије (народни посланик),  Јовановић Алекса (соколски радник), Јовичић Олга Рита (народни херој),  Капрић Гавра (глумац), Српски биографски речник, бр. 4, Матица српска, Нови Сад, 2009, стр. 319, 440, 444, 683, 822.

-Кнежевић Богољуб (народни посланик, адвокат), Којић Сретен (народни посланик), Константиновић Сима (глумац), Коловић Илија (лекар, народни посланик), Српски биографски речник, бр. 5,Матица српска, Нови Сад.

-Преображења – 20 година : каталог изложбе, Краљево: Библиотека „Стефан Првовенчани“ : Народни музеј, 2011, 1-7.

Позориште у Краљеву 1945-1956, Наша прошлост: зборник радова, бр. 12, Краљево: Народни музеј, Историјски архив, 2011,стр. 143-162

– Изложба Краљевачки октобар 1941. Опомена: приказ //Истраживање и меморијализација геноцида и ратних злочина: зборник радова// [уредник Јован Мирковић]. –  Београд: Музеј жртава геноцида, 2012, стр. 241 – 246.

– 2012.  Задужбинарство ХХ века у Краљеву //Даривање и задужбинарство : Дани европске баштине, Краљево, [22. септембар] 2012// [аутори текстова Братислав Петковић… [и др]; превод Наташа Павловић]= Gifts and Endowments : European Heritage Days, Kraljevo, [22 September] 2012 / [authors of texts Bratislav Petković … [et al.] ; translation Nataša Pavlović. – Београд : Министарство културе и информисања = The Ministry of Culture and Information ; Краљево : Народни музеј = The National Museum, 2012 (Краљево : Интерклима графика), стр. 74-81.

– 2013. Мирјана Савић, Драган Драшковић, Обреновићи у историјској збирци Народног музеја Краљево //Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије// [уредник Александар Маричић]. – Горњи Милановац: Музеј рудничко – таковског краја, 2013, стр. 263 – 289.

Мирјана Савић, Јасминка Марковић, Музичка школа школа „Стеван Мокрањац“ Краљево : 1964-2014.-  Краљево : Музичка школа „Стеван Мокрањац“, 2014 (Краљево : Рижа). – 139 стр. : илустр. ; 24 cm

– 2014. Мирјана Савић, Марија Богдановић, Издавачка делатност; Библиотека //Народни музеј Краљево // [уредници Драган Драшковић, Татјана Михаиловић, Сузана Новчић]. – Краљево: Народни музеј, 2014, стр. 175-193.

Чланство у струковним удружењима

Од 2003. члан Музејског друштва Србије (МДС),  Секције историчара    МДС  и Секције библиотекара МДС.

Контакт

Народни музеј Краљево 

Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево

Телефон на послу: 036- 315-350, 036- 233-004

e-mail: mirjana.savic@nmkv.rs