НАДИЦА ЛИШАНИН

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења

24. октобар, 1979. Краљево

Образовање

2005. Дипломирала на групи за историју уметности Филозофског факултета у Београду

Радно искуство

2007, 2008. приправник – волонтер

2008. положила стручни испит и стекла звање кустоса

2008, 2009. библиотекар

2009. водич, Педагошко – пропагандно одељење

Изложбена делатност

2009. Надежда и савременици, у сарадњи са Уметничком галеријом „Надежда Петровић” Чачак

2009. Мирослав Лазовић, Од фигурације до апстракције

2009. Гимназија Краљево, ликовна култура ( поводом прославе јубилеја 1909 – 2009)

2010. Културна мапа града, 36. Дечји мајски ликовни салон

2011. Зелена уметност, 37. Дечји мајски ликовни салон

2010. Музејске школице, Археолошка радионица – неолит

2009, 2010, 2011.  Манифестација Ноћ музеја: учешће у организацији, реализацији и медијској промоцији

2011. Јапанске графике XVIII и XIX века и калиграфски радови Ненада Бургића, укијо-е графике и апстрактни цртежи

2011. Манифестација Дани јапанске културе у Краљеву: организација, реализација и медијска промоција

2011. Свет Нихонги, у сарадњи са Амбасадом Јапана: поставка изложбе и медијска промоција

Педагошко – пропагандна делатност

 

Стручно вођење и тумачење Сталне поставке и повремених изложби. Презентација и медијска промоција изложбене делатности и осталих програмских активности.

2010. Радионице Музејске школицеза ученике основних и средњих школа: идејни концепт, организација, реализација и медијска промоција

2011. Организација предавања: Развој свести и духовности у борилачким вештинама Јапана (сенсеи Велибор Димитријевић); Слике ефемерног света о јапанској графичкој уметности (Нинко Радосављевић)

2011. Организација радионица: Оригами техника обликовања папира; Излет у јапанско писмо 

Библиографија

2008. Црква Св. Николе у Трњацима код Ушћа, Наша Прошлост 9, Зборник радова НМК и ИА, Краљево 2008, 41- 60

2009. На путу српске модерне, текст у каталогу Надежда и савременици, избор из збирке Уметничке галерије Надежда Петровић

2009. Мирослав Лазовић, од апстракције до фигурације, текст у каталогу

2009. Гимназија Краљево, ликовна култура, текст каталога (поводом прославе јубилеја 1909 – 2009)

2010. Културна мапа града, текст каталога 36. Дечји мајски ликовни салон

2010. Археолошка радионица, текст каталога Музејске школице

2011. Зелена уметност, текст каталога 37. Дечји мајски ликовни салон

2011. Радионице – музејске школице – као нови педагошки пројекат, у: Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, Музеји 3,Зборник радова МДС, Београд (у штампи)

2011. Јапанске графике XVII и XIX века и Калиграфски радови Ненада Бургића, текст у каталогу Дани јапанске културе у Краљеву

Чланство у струковним удружењима и рад у области музеологије

од 2009. члан Музејског друштва Србије (МДС),

од 2010. Секретар Секције историчара уметности МДС

2010. Обука за рад у програмском пакету ЕТЕРНИТАС, Музејски информациони систем МИСС, Крушевац

Контакт

Народни музеј, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево

Телефон на послу:  036 315-350, 036 333-004

e-mail: nadica.lisanin@nmkv.rs