ОЛЕГ РОМАНОВ


Датум рођења

13.08.1977. 

Образовање

2001. Дипломирао на групи за историју уметности и археологију Филозофског факултета у Скопљу

Радно искуство

2006. Почео да ради у Народном музеју у Краљеву као кустос-документариста;

2008. Положио стручни испит и стекао звање кустоса;

Изложбе

2015. Милорад С. Јовић први управник Народног музеја у Краљеву

2010. Отварање изложбе „Јамал, хиљадугодишње традиције у савременој култури“ (аутор изложбе Људмила Липатова, Музејски комплекс Шемановски, Салехард, Русија), Русија), место одржавања Музеј Трстеник

2010. Отварање изложбе „Јамал, хиљадугодишње традиције у савременој култури“ (аутор изложбе Људмила Липатова, Музејски комплекс Шемановски, Салехард, Русија),  место одржавања Народни музеј Крушевац

Теренска истраживања

2007. Рекогносцирање, геофизичко скенирање и археолошко ископавање латенског насеља Дивље Поље у Ратини код Краљева, члан екипе.

2007. Рекогносцирање локалитета у Горњој Врби (рударска окна близу  потока Плоче, Врпска Глава, Степандело), члан екипе

2008. Рекогносцирање Шошанице (гробље 19. век), члан екипе

2008. Рекогносцирање, геофизичко скенирање и археолошко ископавање  вишеслојног насеља Црквине у Конареву код Краљева, члан екипе.

2009. Тематско рекогносцирање трагова средњег палеолита у селима Самаила и Горњи Лазац код Краљева, члан екипе.

Научни скупови и конференције

2010. Семинар „Мапирање интеркултурног дијалога у Србији“, место одржавања Народни музеј Краљево

2010. Семинар „Заштита нематеријалне културне баштине у Србији“ организатор Министарство културе Републике Србије, место одржавања Музеј Старо село Сирогојно.

2011. Годишња скупштина Српског археолошког друштва, место одржавања Народни музеј Краљево

2011. Научни скуп „Музеј као центар обједињене заштите“, организатор Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у  Београду, место одржавања Народни музеј Краљево

2011. II Вашар баштине, организатор Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у  Београду, место одржавања Народни музеј Краљево

2009-2011. Семинари Централног института за конзервацију из Београда, место одржавања Народни музеј Краљево

Библиографија

2008. Нова истраживања локалитета Дивље Поље у Ратини код Краљева, Наша прошлост, бр. 9, Краљево, 135-153;

2009. Јамал, хиљадугодишње традиције у савременој култури, Наша прошлост, бр.10, Краљево, 229-231;

2011. Народни музеј Краљево – пример деловања музеја у ванредним ситуацијама, Наша прошлост бр. 12, Краљево, 163-176

Чланство у стручним удружењима

од 2009.Члан Музејског друштва Србије

од 2011.Члан Српског археолошког друштва

Контакт

Народни музеј, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево

Телефон на послу:  036 315-350, 036 233-004

Мобилни телефон: 064 8954-620

e-mail: oleg.romanov@nmkv.rs