СИЛВИЈА КРЕЈАКОВИЋ

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења

01.01.1971.

Образовање

1995. Дипломирала на групи за историју Филозофског факултета у Београду

Радно искуство

1997.Почела да ради у Народном музеју у Краљеву као историчар —кустос збирке предмета и докумената за период од 1918. године у историјском одељењу;

1999. Положила стручни испит и стекла звање кустоса;

2007. Стекла звање едукатора у Међународној школи – студија о холокаусту (International school for Holocaust study) у меморијалном центру Јад Вашем (Јерусалим);

2008. стекла звање вишег кустоса;

2016. стекла звање музејског саветника;

 Интердисциплинр. пројекти

———————————————————————–

1997/1999. Прикупљање и обрада топономастичких података– основе за рекогносцирање локалитета на подручју Краљева, пројекат археолошког одељења НМК-а (пројекат 1996-1998. водиле В. Петровић и Т. Михаиловић);

2002-2009. Попис жртава  II светског рата (1941-1945)
Садржај и циљ пројекта: У циљу стварања целокупне слике о демографским губицима на краљевачком подручју (1941-1944) формирана је база података  о жртвама II светског рата, на основу вишегодишњих истраживања примарних и секумдарних извора. Анализом историјских извора и разговора са потомцима жртава и савременицима догађаја у процесу истраживања и персонализације жртава, до сада је у бази именовано 2.190 стрељаних талаца у лагеру 1941. и више од 2.000 жртава са краљевачког подручја страдалих у току  периода окупације; најважнији циљ пројекта је персонализација жртава.

2008.Интеркултурни дијалог – очување културне разноликости
Носилац пројекта: Министарство културе РС преко радне групе Културног центра РЕХ (кординатор: Небојша Миликић)
Садржај пројекта: у години европског интеркултурног дијалога конкурсом Министарства културе РС (11. 11 2008), одабрано је 15  радова међу којима и радионица на тему холокауста, аутора Силвије Крејаковић из НМК — Шта се крије у књигама? У спомен на жртве II Светског рата.

Научни скупови и конференције  (учествује са радовима)

 

————————————————————————–

2001. октобар 11/13. Краљево октобра 1941, стручни скуп историчара Србије —  округли сто, НМК;

2008. јул 7-10, Meђународна конференција о образовању о холокаусту,  меморијални центар Јад Вашем, Јерусалим, Израел; 1, 2, 3.

2008.септембар 25-29. Међународна конференција – 8. Колоквијум историјских Музеја, Београд,  у организацији Историјског  музеја Србије, на тему Музеји као место помирења.

Изложбе

————————————————————————-

1999. новембар/децембар — Гимназија у Краљеву 1909-1999, НМК. Аутори изложбе/текста каталога: В. Филиповић (АС), Б. Бишевац, М. Арсић, Р. Ристић (ИАК), Д. Драшковић и С. Крејаковић (НМК).

2000. фебруар — Гимназија у Краљеву (1909-1999) — Архив  Србије, Београд.

2001. октобар/новембар — Краљево 1941-1945. — НМК. Аутори изложбе/текста каталога:Д. Драшковић, С. Крејаковић (НМК), Б. Бишевац, М. Арсић (ИАК).

2005. март/април — Плакат у окупираном Краљеву (1941-1944), галерија НМК, аутор изложбе.

2008. Стална музејска поставка – експозиција историјског одељења; групна изложба

2009. децембар/јануар 2010. — Један век Гимназије у Краљеву (1909-2009), НМК. Аутори изложбе/текста каталога: Радомир Ристић (ИАК), Д. Драшковић, С. Крејаковић, М. Савић (НМК), В. Филиповић (АС).

2011. фебруар/март Окупација у сликама: ратни плакат (1941-1944), Музеј Трстеник; март/април — Народни музеј Крушевац; октобар — Музеј „21. Октобар“- Спомен-парк Крагујевац, аутор изложбе.

2011. Краљевачки октобар 1941 — Опомена, каоаутори изложбе: Драган Драшковић, Силвија Крејаковић


Презентације

———————————————————————-

2001.Електронска база података о стрељанима октобра 1941, Окрули сто: „Краљево октобра 1941.„, НМК;

2006.У спомен на жртве, Галерија НМК;

2007. In Remembrance of the Victims of German Terror in Kraljevo, Serbia in October 1941, Међународна школа – студије о холокаусту и геноциду,  Меморијални центар Јад Вашем, Јерусалим, Израел;

2007. Поменик, Галерија НМК

2007. Поменик, ОШ „IV краљевачки батаљон“, Краљево и ОШ „Јово Курсула“, Краљево;

2008. What hidden in the books? In memory of the victims of Second World War, Међународна конференција о холокаусту, Јад Вашем, Израел;

2008. Јад Вашем – чувар сећања на жртве холокауста и геноцида — искуства полазника Међународне школе о холокаусту из српских музеја; на 8. Колоквијуму Међународне конференције историјских музеја; Историјски музеј Србије, Београд;

Библиографија

——————————————————————

2000. Неки топономастички трагови некадашњег сточарења у Подибру, Зборник радова Балканолошког института, САНУ и НМК: Рудо Поље–Карановац–Краљево, БеоградКраљево;

2003. Избеглице у Краљеву 1941, Зборник радова: Краљево октобра 1941, Краљево;

2005. Плакат у окупираном Краљеву (1941-1944), каталог изложбе;

2006. Катастар среза Жичког – грађа за привредну историју, Зборник радова: Наша прошлост, бр. 6, Краљево;

2007. Плакат као музеалија, Зборник радова: Наша прошлост, бр.7,  Краљево;

2007. Приказ: Студије о холокаусту и геноциду — едукација у Међународној школи у Јад Вашему, Зборник радова: Наша прошлост, бр.8, Краљево;

2007. Прилог: „Име и број“Станише Бркића, Зборник радова: Наша прошлост, бр.8, Краљево;

2008. What hidden in the books? In memory of the victims of Second World War, Међународна конференција о холокаусту, Јад Вашем, Израел;

2009. Зборник радова са Међународне конференције: Музеји као места помирења, (Историјски музеј Србије, Београд, 2008) Јад Вашем – чувар сећања на жртве холокауста и геноцида — искуства полазника Међународне школе о холокаусту из српских музеја, коауторски рад са: Ненадом Антонијевићем, Ненадом Ђорђевићем (МЖГ), 267-287;

2009. У спомен на жртве немачког злочина у Краљеву октобра 1941. Процес писаног и електронског памћења жртава у Народном музеју Краљево, Зборник радова: Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, Музеј жртава геноцида, Београд, 249-281.

2010. Радионица: Шта се крије у књигама? У спомен на жртве II светског рата — едукација о трауматичној прошлости, часопис МДС: Музеји – започето путовање;

2010. Словенци избеглице у Краљеву у време окупације, Зборник радова ИАК, НМК: Наша прошлост, бр.10, Краљево;

2011.Реквијем за хармонику: Словенци у контексту масовне одмазде у Краљеву, коауторски чланак са др Уршком Стрле, Међународни зборник Института за миграције SRC SAZU: Dve domovini/Two Homelands, бр.33, Љубљана;

2011. Краљевачки октобар 1941 — Опомена, каталог изложбе, коаутори: Драган Драшковић, Силвија Крејаковић

2013.Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941, Музеј жртава геноцида, Београд

Крејаковић С. (2014). Историјско одељење. Шездесет година Народног музеја Краљево, (ур. Драшковић Д., Михаиловић Т., Новчић С.), Народни музеј Краљево: 55-75.

Крејаковић С. (2014). Између мита и истине: Масовна одмазда у Краљеву, октобра 1941. Тематски зборник радова: Срби и рат у Југославији 1941. године. (ур. Алексић Д.) Институт за новију историју Србије, Музеј жртава геноцида, Институт за славистику Руске Академије наука, Београд: 411-437.

Крејаковић С., Бережнов А. (2014). Савезничко бомбардовање 1944: „Краљево, гомила  рушевина – масовна гробница“, Наша прошлост 15, Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево: 137-173.

Крејаковић С., Бережнов А. (2015). Краљевачко подручје у англоамеричком бомбардовању 1944. године. Годишњак за истраживање геноцида, Музеј жртава геноцида, Спомен-музеј „21. октобар“, Београд – Крагујевац: 77-125.

Крејаковић С., Новчић С. (2015). Култура сећања: Ко не памти изнова проживљава. Kаталог изложбе, Народни музеј Краљево.

Крејаковић С. (2016). У Краљеву после Ранковићева: конструкција сећања на свечане  дочеке  Ј. Б. Тита и Александра Ранковића.  Зборник радова са научног скупа (Краљево–Ранковићево–Краљево, НМК, 17. и 18. август 2015), Народни музеј Краљево, Центар за историју Југославије и савремену националну историју Београд, у припреми за штампу.

 

Контакт

Народни музеј, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево

Телефон на послу:  036 315-350, 036 333-004

Мобилни телефон: 063 8333-889

e-mail: silvija.krejakovic@nmkv.rs