СЛАЂАНА СПАСИЋ

Датум рођења  22.02.1974
Образовање 1999.  дипломирала археологију на Филозофском факултету у Београду, на Катедри за класичну археологију код проф. Александра Јовановића, рад “СПОМЕНИЦИ МИТРИНОГ КУЛТА НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ”
Радно искуство 2000. почела да ради у Народном музеју у Краљеву на месту кустоса Нумизматичког одељења; 2001.  положила државни испит у Народном музеју у Београду и стекла звање Кустоса;У Нумизматичком одељењу руководи збирком која покрива период од антике до савременог доба.Као археолог, обавља низ послова у Археолошком одељењу. Радила је 2 године (2001-2002) као стални члан екипе на ископавањима на локалитету Ланиште (античка некропола) код Баљевца и након тока документацију ископавања. Затим, радила је на ископавању: локалитета Конарево (двослојно насеље: неолит, гвоздено доба) код Краљева 2001. и 2008. године; у току 2002. и 2003. године на локалитету Градиште у Чукојевцу код Краљева; 2010. године на локалитету Црквине у Обрви код Краљева; годишња систематска рекогносцирања  околине Краљева и Рашке.
Изложбе 2015. Милорад С. Јовић први управник Народног музеја у Краљеву
2003.  децембар/ фебруар 2004. изложба модерног новца  НОВАЦ СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ 1868-1941, НМК. Аутор изложбе и текста каталога;
2006. новембар/децембар – гостујућа изложба НОВАЦ У КИНИ, Министарство културе НР Кине у сарадњи са амбасадом НР Кине у Србији, НМК, аутор поставке

2015. СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ

Библиографија

2003. Новац Србије, Црне Горе и Југославије, каталог изложбе, Краљево;

2005.Налази новца на античкој некрополи Ланиште код Баљевца, Зборник радова: Наша прошлост, бр.6, Краљево;

2007. Римски и византијски новац са локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева, Зборник радова: Наша прошлост, бр.8, Краљево;

2010. Новац као гробни прилог са античке некрополе у Бистрици, Зборник радова: Наша прошлост, бр.11, Краљево.

2015. СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ, каталог изложбе, Краљево;

 

 
Контакт Народни музеј, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево
Телефон на послу: 036 333-004, 036 315-350
Мобилни телефон: 064 230-2000
e-mail: sladjana.spasic@nmkv.rs