ТИЈАНА ШИБАЛИЋ

Датум рођења

13.09.1968.

Образовање

1998. Дипломирала на групи за етнологију Филозофског факултета у Београду

Радно искуство

1998. Почела да ради у Народном музеју у Краљеву као етнолог —кустос  збирке

1999.   Положила стручни испит и стекла звање кустоса;

2008.  Стекла звање вишег кустоса;

 Ауторске изложбе

2002. Кошуље, Етнолошка збирка Народног музеја Краљево

 2008. Стална поставка Етнолошког одељења Народног музеја Краљево

 2009. Либаде, Етнолошка збирка Народног музеја Краљево

2016. Етнолошка збирка Народног музеја Краљево: Откупи и поклони 2000-2015

 Коауторске изложбе

2013. Одрастање у Краљеву у 19. и 20. веку

Организатор изложби

2000.  Накит и златовез Косова и Метохије, аутор Мина Дармановић, Музеј у Приштини

2001. Руско сребро, аутор Ирена Гвозденовић, Етнографски музеј Београд

2003. Пресличин круг, аутор Сузана Антић, Народни музеј Зајечар

Менторски рад

1998. и 2000. Музеолошки камп под покровитељством Министарства за спорт и омладину Републике Србије. Учесници кампа студенти и ученици завршних разреда средњих школа упознати су са радом и функционисањем Музеја, са судбином предмета (експоната) од његовог уласка у музеј до смештаја у просторије депоа, као и шта све чини музејску документацију и шта се подразумева под конзервацијом предмета.

Ноћ музеја

2008. Народни музеј у Краљеву први пут учествује у манифестацији Ноћ музеја. Етнолошко одељење је у сарадњи са осталим кустосима успешно реалозовало планирани програм са темом Културно- забавни живот у Краљеву у првим деценијама 20. века.

2009. изложба везеног текстилног покућства – Куварице мање збори ……..

Библиографија

2002. Кошуље, Етнолошка збирка Народног музеја Краљево, каталог изложбе, Краљево 2002.

2006. Кошуље, Етнолошка збирка Народног музеја Краљево, Зборник радова Историјског архива и Народног музеја Краљево, Наша прошлост бр. 7, Краљево 2006.

2007. Рад Етнолошког одељења Народног музеја у Краљеву од оснивања до сталне поставке, Зборник радова Историјског архива и Народног музеја Краљево, Наша прошлост бр. 8, Краљево 2007.

2008.  Водич кроз Сталну поставку Етнолошког одељења

2009. Либаде,  Етнолошка збирка Народног музеја Краљево, каталог изложбе, Краљево 2009.

Контакт

Народни музеј, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево;Телефон на послу:  036 315-350, 036 233-004

e-mail: tijana.sibalic@nmkv.rs