ИСТОРИЈАТ

60 ГОДИНА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАЉЕВУ

Народни музеј у Краљеву основан је 1. маја 1950. године као Музеј завичајног типа под називом Градски музеј Ранковићево. Године 1953. Музеј мења назив у Народни музеј Ранковићева, а од 1955. има данашњи назив Народни музеј у Краљеву.
Током наредних година најзначајнији подухват је формирање колекције копија фресака XIII века које су радили најпознатији српски кописти што је резултовало отварањем тзв. Галерије фресака 1965. године.

Народни музеј у Краљеву према класификацији музејских предмета спада у музеје комплексног типа и садржи 5 збирки: за археологију, нумизматику, етнологију, историју и уметност око којих су формирана истоимена одељења, као и одељења за конзервацију, документацију, педагошко-пропагандни рад и стручну библиотеку. Према територијалној класификацији је регионални музеј надлежан за три општине: Краљево, Рашка и Врњачка Бања.

Након 60 година од оснивања Музеј у Краљеву је израстао у значајну установу у области заштите покретних културних добара која брине о хиљадама предмета разврстаним у збирке, организује изложбену и издавачку делатност, научне скупове, округле столове, радионице, музичке програме и промоције стручне литературе. Музеј негује успешну сарадњу са свим релевантним установама заштите, културе, науке и високошколским установама. Круну вишедеценијског рада Музеја представља Стална поставка отворена 15. маја 2008. године. О успешности у раду и доприносу у сфери културе најбоље говори награда „Михајло Валтровић“ коју је Музејско друштво Србије доделило Народном музеју у Краљеву 2008. године.

Зграда у којој је данас смештен Музеј је адаптирано старо школско здање подигнуто 1873. године у коме су до 1975. радила Ратарска школа, Гимназија и основна школа. Општина града Краљева је 1985. године пренела ову зграду у власништво Музеја. Адаптација зграде започела је 1993. године, а прва фаза, односно приземље здања, завршено је 1995. године. Друга фаза дефинисана у етапе спрат – поткровље – фасада завршена је у периоду између 2002. и 2005. године чиме је Музеј добио простор од 1270 м2 у 4 нивоа.