ГРУПЕ

Уметничко одељење

Група за историју уметности

Педагошко одељење

Група за педагошко-пропагандне делатности

Етнолошко одељење

Група за етнологију

Археолошко одељење

Група за археологију и нумизматику

Историјско одељење

Група за историју

Нумизматичко одељење

Документационо одељење

Група за музејску документацију

Библиотечко одељење

Конзерваторско одељење

Група за техничку заштиту музејског материјала