ГРУПА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ И НУМИЗМАТИКУ

Археолошка збирка/одељење/стручни кадар:

Археолошким одељењем руководили су:
1965-1975. Обренија Вукадин, археолог
1975-1981. Тихомир Вучковић, археолог
1981-1987. Слободан Валовић, археолог
1987-2006. др Вера Богосављевић-Петровић, археолог
Од 2006. – Татјана Михаиловић, археолог
Као кустос Нумизматичке збирке ради археолог Слађана Спасић.

Археолошко одељење:

Од 1974. године интензивира се рад на теренском истраживању територије Краљева и Рашке, како рекогносцирањем и постављањем првих обриса археолошке карте, тако и реализовањем првих сондирања и ископавња већег обима, у области праисторије, антике и средњег века. Ископавања ће бити и главни извор увећања збирке и студијске грађе, што ће омогућити и постепено формирање научне библиографије за археологију Краљева и Рашке.
Поред Археолошког одељења НМК и друге институције су радиле на археолошком истраживању територије Краљева и Рашке, пре свега Регионални завод за заштиту споменика културе из Краљева, затим Републички завод за заштиту споменика културе из Београда, као и Историјски институт САНУ из Београда. Материјал са већине спроведених истраживања предат је на трајно чување музеју у Краљеву и битно је допринео обогаћењу збирке, посебно у домену срењег века, радом два завода. Захваљујући томе у Археолошкој збирци чува се комплетан материјал са средњовековног града Маглича, из манстира Жиче, Граца, Нове Павлице, Кончулића, цркве у Радошићима код Рашке.

Истражени локалитети који су обогатили збирку (пројекти НМК):

ЦРКВИНЕ/Конарево/Краљево – двојслојни локалитети, насеља (старчевачка култура; позни латен)
ДИВЉЕ ПОЉЕ/Ратина/Краљево – двослојни локалитети насеља (винчанска култура; позни латен)
ЛОЈАНИК/Матарушка Бања/Краљево – неолитски рудник сировина
КОВАНЛУК /Краљево – насеље старијег гвозденог доба
ЛАНИШТЕ /Корлаће/Рашка – античка некропола
ЗАЈАЧАК /Кремиће/Рашка – касноантички металуршки центар
ПАЊЕВАЦ/Чукојевац/Краљево – античка цигларска пећ, средњовековно гробље
ГРАДИШТЕ/Чукојевац/Краљево – античко утврђење
ТУРСКА ЦРКВА/Лазац/Краљево – средњовековно гробље
РИМСКО ГРОБЉЕ/Ратина/Краљево – средњовековно гробље
ЏИНОВСКО ГРОБЉЕ/Лазац/Краљево – средњовековно гробље

Најважнији научно-истраживачки пројекти:

Рекогносцирање југозападне Србије – у сарадњи са Археолошким институтом САНУ из Београда, (руководилац Слободан Валовић), 1984.
Археометалуршка истраживања старог рударства и металургије на Копанику, у сарадњи са Археолошким институтом САНУ из Београда (руководиоци др Миодраг Томовић и мр Вера Богосављевић) – од 1988.
Праисторијских насеља и њихови ресурси у краљевачком региону – у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ из Београда (руководиоци др Александар Палавеста и мр Вера Богосављевић), од 1997.
Истраживање палеолитских заједница у краљевачком региону – у сарадњи са Катедром за палеолит Филозофског факултета у Београду (руководилац Татјана Михаиловић), од 2009.
Антрополошка анализа скелетних остатака из периода антике и средњег века у региону Краљева и Рашке – у сарадњи са Катедром за антомију Медицинског факултета у Београду (руководилац проф. Марија Р. Ђурић), од 2010