ГРУПА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ


 [ЗБИРКА]  [СТАЛНА ПОСТАВКА]  [ИЗЛОЖБЕ]  [ДЕПО]

ЗАПОСЛЕНИ ЕТНОЛОЗИ, АРХИВА

– од оснивања до 1963. године, географ Панта Чолић и професор Јовић

– од 1963. до 1971. године, кустос етнолог Марија Урошевић

– од 1972. до 1998. године, кустос етнолог Божана Ћирић

 

ЗАПОСЛЕНИ ЕТНОЛОЗИ, АКТУЕЛНО

– од 1998. године, виши кустос етнолог Тијана Шибалић

– од  2011. године, кустос етнолог Виолета Цветаноскa

 

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ ЕТНОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА

Резултат укупних делатности музеја су музејске изложбе, активности специфичне по својој организацији, карактеру, намени и значају. Изложбе су најкомплетнија музејска остварења, јер њихова реализација предпоставља постојање музејског фонда стручно сакупљених предмета, обиман научноистраживачки рад на обради и класификацији, који захтева и јасну визуелну представу одабране теме. У реализацији изложби због тога, учествују све музејске службе и комплетан музејски инструментаријум, са намером да се научним резултатима, помоћу одабраних предмета, објасне поједине тематске целине. На основу документације о изложбеној активности Етнолошког одељења може се закључити да су обрађене разноврсне појаве из наше традиционалне културе, али да су прикази народне уметности најбројнији. Излагањем материјала чија је ликовна и естетска вредност неоспорна, презентовано је богатство народног стваралаштва. Такође је на основу прегледа документације уочено да квалитет изложбе условљава сам развој етнолошке и музеолошке науке, економски и историјски услови и дешавања. Реализација изложбе није само хронолошко ређање чињеница. Као и свака креативна активност и изложбе су процеси којима се под одређеним условима откривају нове идеје, решења и вредности. Савремена технологија омогућује да изложени предмети буду још приступачнији и случајним посетиоцима и онима који се професионално баве културном историјом. Дуго се радило на томе да све публикације иза којих стоји колектив Народног музеја из Краљева, поседују препознатљив квалитет и стандардну форму. Сви каталози поред стручног текста, садрже и верне илустрације презентованог материјала, тако да посетилац са изложбе, сем позитивних емоција, са собом носи и добро и квалитетно урађену публикацију.