НУМИЗМАТИЧКО

Нумизматичким одељењем руководили су:
1975-1981. Тихомир Вучковић, археолог
1981-1987. Слободан Валовић, археолог
1987-2000. мр Вера Богосављевић-Петровић, археолог
Од 2001. – Слађана Спасић, археолог.

Нумизматичка збирка Народног музеја у Краљеву формирана је одмах по оснивању музеја 1950. године. У почетку збирком је руководио проф. Милорад С. Јовић, у периоду од 1950. до 1961. године. Почевши од 1974. године збирком привремено руководи кустос археолог као саставним, али самосталним делом Археолошког одељења.

Заступљен је антички (грчки и римски), византијски, средњовековни, модеран и савремени нумизматички материјал. Метални и папирни новац набављен је путем поклона, откупа, рекогносцирањем и ископавањем.

Истражени локалитети који су обогатили збирку (пројекти НМК):
ЛАНИШТЕ/Корлаће/Рашка – античка некропола
ЗАЈАЧАК/Кремиће/Рашка – касноантички металуршки центар
ГРАДИШТЕ/Чукојевац/Краљево – античко утврђење

Изложбена делатност:
Новац Србије, Црне Горе и Југославије 1868-1941, аутор изложбе и каталога Слађана Спасић, Краљево 2003.
Новац у Кини, Министарство за културу, Народна Република Кина, Краљево 2006. (гостујућа)