ГРУПА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

Група за историју уметности Народног музеја у Краљеву своју делатност базира на истраживању, чувању, валоризацији и интерпретацији  уметничких дела. Деценијска носећа активност овог одељења, поред примарног истраживачког рада, огледа се у богатој изложбеној делатности, у оквиру које се јасно издвајају два правца, са подједнако заступљеним релевантним представницима српске уметности и широким корпусом завичајних уметника, чији рад се адекватно валоризује и презентује.

Укупну слику Уметничког одељења Народног музеја у Краљеву, у организацији њених кустоса – историчара уметности, коју су деценијама организовали, креирали и интерпретирали уметничке вредности (Милорад Михаиловић, Љубиша Симовић и Сузана Новчић) употпуњује и податак да је 1965. године до 2010. године  приређено преко 300 ликовних изложби различитих ликовних медија (слике, графике, скулптуре, фотографије, инсталације, видео инсталације, мултимедијални радови, дигитална штампа, проширени медији и друго).  Захваљујући динамичној и некохерентној  изложбеној делатности Музеј је постао место где су излагали многи уметници и уметнички правци, остварена значајна међумузејска и колегијална сарадња, промовисане књиге, стручна литература и округли столови са темама из класичне и савремене уметности. Тиме је Музеј постао и место сусрета са значајним бројем еминентних стручњака који су пружали шири поглед на теоретско уметничку проблематику – теоретичари, критичари уметности,  историчари уметности ( Гојко Суботић, Ирина Суботић, Јерко Денегри, Коста Богдановић, Зоран Гаврић и други).

Тако је током 60 година трајања Народног Музеја у Краљеву, поред основне делатности чувања и заштите културних добара, ликовна изложбена делатност као носећа презентациона активност, постигла завидан ниво у раду и у многоме допринела угледу саме институције.

Детаљније