ГРУПА ЗА ГЕОЛОГИЈУ И БИОЛОГИЈУ

Група за геологију и биологију је формирана 2018.године.

Предраг Радовић, археолог, мастер геологије.