АРХЕОЛОГИЈА

САЛА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ

Аутори поставке: др Вера Богосављевић-Петровић музејски саветник, Татјана Михаиловић, музејски саветник; сарадник на пројекту Слађана Спасић, виши кустос. Фотографија и виртуелна презентација: Александар Маричић;