(1a) Milan Milovanovic, Napustene austrijske kare na Gukosu 1914, 1915, ulje na dasci