Рудо Поље, Карановац, Краљево

новембар 28, 2000 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО аутор Уредник

НАУЧНИ скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево (1997 ; Београд, Краљево)
Научни скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево : (од првих помена до Првог светског рата), [Београд и Краљево, 14.-16. августа 1997.] / одговорни уредници Никола Тасић, Драган Драшковић ; уредник Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ ; Краљево : Народни музеј, 2000 (Врњачка Бања : Интерклима). – 331 стр., [33] стр. с таблама : илустр. ; 25 cm. – (Посебна издања / Балканолошки институт Српске академије наука и уметности ; књ. 76) Кор. и хрпт. ств. насл.: Рудо Поље, Карановац, Краљево. – На спор. насл. стр.: Scientific Meeting Rudo Polje, Karanovac, Kraljevo. – Према уводу, скуп је одржан у оквиру Жичког духовног сабора – Преображења, од 14. до 16. августа 1997. године у Београду и Краљеву. – На оба спојна листа геогр. карта. – Тираж 1.000. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summaries.
ISBN 86-7179-032-0 (картон са омотом)
908(497.11 Краљево)(082)
94(497.11 Краљево)(082)

COBISS.SR-ID 85832460

рб.

Аутор

Наслов

1 Никола Тасић,
Драган Драшковић

Уводне стране

2

Вера Богосављевић-Петровић

Стара насеља на подручју данашњег Краљева

3

Гордана Томовић

Жупа Морава и нахија Морава

4

Бранка Кнежевић

Област и рудник Гокчаница

5

Ема Миљковић-Бојанић

Насеље Рудо Поље у Смедеревском санџаку од 1476. до 1572. године

6

Раде Јоветић

Карановац и нека околна места на старим географским картама

7

Силвија Крејаковић

Неки топономастички трагови некадашњег сточарења у Подибру

8

Љубодраг Поповић

Краљевачки крај: територија, управна подела, насеља (1804-1834)

9

Радојица Ћирић

Административно-територијалне промене на територији данашње општине Краљево 1834-1839. године.

10

Милан Матијевић,
Благомир Бишевац

Карановац – значајни трговачки центар Србије у XIX веку

11

Милован Секулић

Акционарске штедионице и банке у Краљеву до 1915. године.

12

Драган Драшковић

Развој здравства у Карановцу – Краљеву у XIX и почетком XX века

13

Ђорђе С. Костић

Карановац, слика једног града (1784-1878)

14

Љиљана Жарковић

Карановац и Карановчани у Вуковим делима

15

Радомир Ристић,
Вера Филиповић

Школство у Карановцу (Краљеву) током XIX века

16

Веселинка Кастратовић-Ристић

Карановац – Краљево у Српским новинама (1878-1889)

17

Предраг Пузовић

Никанор Ружичић, епископ жички (1886-1889)

18

Љубодраг П. Ристић

Краљеви у Краљеву (1882-1889-1904)

19

Бориславa Лилић

Краљево и околина 1915. године у белешкама странаца

20

Александар Кадијевић,
Марина Ђурђевић

Архитектура јавних објеката у Карановцу-Краљеву у XIX веку

21

Ненад Макуљевић

Црква у Карановцу – задужбине кнеза Милоша Обреновића, Прилог проучавању односа владарске идеологије и црквене уметности

22

Марија Богдановић,
Сузана Новчић

Храм Силаска светог Духа у Краљеву (архитектура и иконостас)

23

Радивоје Бојовић

Господар-Васин конак у Краљеву

24

Документа из историје Краљева

Рудо Поље, Карановац, Краљево – целокупна књига – PDF – 48Mb