Новац Србије, Црне Горе и Југославије : 1868-1941

јануар 31, 2003 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, СЛАЂАНА СПАСИЋ аутор Уредник

Новац Србије, Црне Горе и Југославије : 1868-1941 : [Нумизматичко одељење Народног музеја у Краљеву] / [аутор изложбе и каталога Слађана Спасић]. – Краљево : Народни музеј, 2003 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 36 стр., [6] стр. с таблама : илустр. ; 23 x 20 cm

Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 300. – Библиографија: стр. [37].

Преузми каталог изложбе у PDF формату 2Mb