Краљево октобра 1941. године

новембар 28, 2003 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО аутор Уредник

ОКРУГЛИ сто Краљево октобра 1941. (2003 ; Краљево)
Округли  сто Краљево октобра 1941. / уредници  Драган Драшковић, Радомир
Ристић. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2003 (Врњачка Бања
: Интерклима). – 310 стр., [62] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

Преузми књигу у PDF формату 22Mb

рб. Аутор Наслов
I КРАЉЕВО 1941.
1 Владан Виријевић Краљево у предвечерје Другог светског рата
Kraljevo on the eve of the Second World War
2 Коста Николић Краљево у устанку 1941
Kraljevo in the rebellion 1941
3 Небојша Ђокић Формирање окупационе управеу Србији и Краљеву 1941. године
Establishing of the occupation administration in Serbia and Kraljevo in 1941
4 Силвија Крејаковић Избеглице у Краљеву 1941.године
Refugees in Kraljevo 1941
5 Драган Драшковић Стање у Краљеву 1941 – Покушаји да се спречи и прекине стрељање талаца
Situation in Kraljevo in October 1941,attempts to prevent and stop shooting of hostages
6 Горан Давидовић Чачани на опсади Краљева 1941. године – Хронологија догађаја
People from Cacak in the siege of Kraljevo in October 1941– Chronology of events
7 Радојица С. Ћирић Котленички четнички одред у опсади Краљева према сећању Радојка С. Јовандарића (2.10 – 15.11.1941)
Kotlenik chetnik unit in the siege of Kraljevo according to the memories of Radojko S. Jovandaric (2 October – 15 November 1941)
8 Радомир Ристић Место стрељања и покопавања талаца у Краљеву – Гробље стрељаних 1941
Place of shooting and burying hostages in Kraljevo – Graveyard of those shot in 1941
II ИСТОРИОГРАФИЈА О КРАЉЕВУ 1941.
9 Љубодраг Димић Рат и историографија
War and historiography
10 Венцеслав Глишић Још једном о великом ратном злочину у Краљеву 1941.године
Once more on the big war crime in Kraljevo 1941
11 Благомир Бишевац Архивска грађа о догађајима „Краљево октобра 1941. године” у Историјском архиву и Народном музеју Краљево
Archive materials on the events ”Kraljevo in October 1941” in the Historical Archive and the National Museum of Kraljevo
12 Љубодраг П. Ристић Обележавање годишњице стрељања у Краљеву 1941. године (1946–2000) – Компаративно истраживање извештаја у јавним гласилима Политика и Ибарске новости
Marking the anniversary of shooting in Kraljevo 1941, (1946 – 2000) – Comparative research on reports in public newspapers Politika and Ibarske Novosti
13 Милош Тимотијевић „Храбри” партизани и „зли” четници. Историографија Чачка о опсади Краљева 1941. године
”Brave” partisans and ”evil” chetniks. Historiography of Cacak on the siege of Kraljevo 1941
14 Станиша Бркић Идеолошка употреба и злоупотреба српске трагедије
Ideological use and abuse of the Serbian tragedy
Документи
Списак аутора