ЗБОРНИК радова са стручних скупова секције историчара Музејског друштва Србије

новембар 30, 2008 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО аутор Уредник

ЗБОРНИК радова са стручних скупова секције историчара Музејског друштва Србије : Крагујевац, Београд, Краљево. – Краљево : Народни музеј ; Београд : Музејско друштво Србије = Serbian Museum Association, 2008 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 96 стр. : илустр. ; 28 cm. – (Едиција материјала са стручних скупова МДС-а ; св. 6) Тираж 300. – Стр. 7-8: Уводна реч / Драго Његован. – Напомене и библиографске референце уз текст.

Преузми зборник у PDF формату 5Mb