Либаде

август 3, 2009 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, ТИЈАНА ШИБАЛИЋ аутор Уредник

Либаде:[из етнолошке збирке Народног музеја у Краљеву],/[аутор изложбе и текста у каталогу] Тијана Шибалић, фотографије Срђан Вуловић]. – Краљево: Народни музеј, 2009 (Врњачка Бања: Интерклима – графика). -33стр.: илустр.;22cm

“Изложба се приређује у оквиру програма Жичког духовног сабора, Преображење 2009″

Преузми каталог изложбе у PDF формату 14Mb