БИБЛИОГРАФИЈА

децембар 13, 2010 у рубрици Uncategorized аутор Уредник

МЕЛЦЕР, Бојана

Манастир  Жича : библиографија / Бојана Мелцер, Александра Павловић,
Сања Аћимовић ; [цртежи Никола Дудић]. – Краљево : Народни  музеј [итд.],
1998. – 131 стр. : илустр. ; 30 см

MЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији (1995 ;
Београд, Жича, Студеница, Mилешева)
Међународни  научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији /
уредник Сима Ћирковић ; [превод на енглески Радица Поповић]. – Београд :
Српска академија  наука и уметности [етц.] ; Краљево : Народни музеј, 1998
(Краљево : Слово). – 465 стр. : илустр. ; 29 см. – (Научни скупови  /
Српска академија  наука и уметности ; књ. 89. Председништво ; књ.М АНАСТИР Жича : зборник радова / [приредио Гојко  Суботић]. – Краљево
: Народни музеј  : Завод за заштиту споменика  културе, 2000 (Врњачка Бања
: Интерклима).- 386 стр. : илустр. ; 30 cm

НАУЧНИ скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево (1997 ; Београд,
Краљево)
Научни  скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево  : (од првих помена до Првог
светског рата), [Београд и Краљево, 14.-16. августа 1997.] / одговорни
уредници Никола Тасић, Драган Драшковић ; уредник Љубодраг П. Ристић. –
Београд : Балканолошки институт САНУ ; Краљево : Народни музеј, 2000
(Врњачка Бања : Интерклима). – 331 стр., [33] стр. с таблама  : илустр. ;
25 cm. – (Посебна издања / Балканолошки институт Српске академије наука
и уметности ; књ. 76)

Научни скуп Жича – историја, уметност (1995; Краљево)
МАНАСТИР Жича : зборник радова / [приредио Гојко Суботић]. – Краљево : Народни музеј : Завод за заштиту споменика културе, 2000 (Врњачка Бања : Интерклима). – 386 стр. : илустр. ; 30 cm
На спор. насл. стр.: Le monastere de Žiča. – Ћир. и лат. – Радови на срп., енгл. или франц. језику. – Према предговору, публикација садржи радове са научног скупа који је одржан 16, 17. и 18. августа 1995. године у манастиру Жичи и Народном музеју у Краљеву. – Стр. 9: Предговор / Драган Драшковић, Слободан Ђорђевић. – Резимеи на енгл. или франц. језику уз сваки рад.

БОГДАНОВИЋ, Коста
Deset osnovnih Десет основних палео – техничких принципа у обликовању и
грађењ
у / Kosta Bogdanović ; [ilustracije Kosta Bogdanović ; prevod Mitar Beatović].
– Kraljevo : Narodni muzej, Centar za vizuelnu kulturu “Ogledalo”, 2001
(Kraljevo : Duga). – 132 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Biblioteka Vizuelna kultura – istraživanja)

ДАВИДОВИЋ, Горан
Затамњена  прошлост : историја равногораца  чачанског краја. Књ. 1, У
пламену устанка : ратна 1941. година / Горан Давидовић, Милош Тимотијевић.
– Чачак : Народни  музеј : Међуопштински историјски  архив ; Горњи Милановац
: Музеј рудничко-таковског  краја ; Краљево : Народни музеј, 2002 (Чачак :
Графика Јуреш). – 415 стр. : илустр. ; 24 cm

ДАВИДОВИЋ, Горан
Затамњена  прошлост : историја равногораца  чачанског краја. Књ. 2,
Слепа мржња  и крвава освета : окупација и  грађански рат, 1942-1943. године
/ Горан Давидовић,  Милош Тимотијевић ; [фотографије  Слободан Марковић,
Марко Бојовић]. – Чачак : Међуопштински историјски архив : Народни музеј ;
Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја ; Краљево : Народни
музеј, 2003 (Чачак : Графика Јуреш). – 391 стр., [32] стр. с фотогр. ; 24
cm

ОКРУГЛИ сто Краљево октобра 1941. (2003 ; Краљево)
Округли  сто Краљево октобра 1941. / уредници  Драган Драшковић, Радомир
Ристић. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2003 (Врњачка Бања
: Интерклима). – 310 стр., [62] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

ДАВИДОВИЋ, Горан
Затамњена  прошлост : историја равногораца  чачанског краја. Књ. 3,
Агонија и слом : ратне 1944. и 1945. године / Горан Давидовић, Милош
Тимотијевић ; [фотографије  Жико Илић, Ацо Симић]. – Чачак : Међуопштински
историјски архив ; Краљево : Народни музеј, 2004 (Чачак : Графика Јуреш).
– 462, [32] стр. с  таблама ; 24 cm

ВИРИЈЕВИЋ, Владан
Краљево,  град у Србији : 1918-1941 / Владан Виријевић. – Краљево : Народни
музеј : Историјски архив, 2006 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 394 стр. :
илустр. ; 24 cm

МАРЖИК, Славољуб
Маржикови  / Славољуб Маржик. – Краљево : Народни  музеј : Историјски
архив, 2006 (Краљево : Интерклима-графика). – 199 стр. : илустр. ; 24 cm.
– (Библиотека  Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 1)

ДАВИДОВИЋ, Горан
Осветљавање  истине : документа за политичку  и војну историју Чачка.
Књ. 1, 1938-1941 / Горан  Давидовић, Милош Тимотијевић. – Чачак : Народни
музеј : Историјски архив ; Краљево : Народни музеј, 2006 (Чачак : Информа).
– 575 стр. ; 24 cm

ЗБОРНИК радова са стручних скупова секције историчара Музејског
друштва Србије : Крагујевац, Београд, Краљево. – Краљево
: Народни музеј
; Београд : Музејско  друштво Србије, 2008 (Врњачка Бања : Интерклима
графика). – 96 стр. : илустр. ; 28 cm. – (Едиција материјала са стручних
скупова МДС-а ; св. бр. 6)

НАША ПРОШЛОСТ : часопис Историјског архива и  Друштва историчара среза
Краљево / главни и одговорни урдник Мирољуб Спасојевић. – Год. 1, бр. 1
(1964)-    . – Краљево : Историјски архив : Друштво историчара среза
Краљево, 1964- (Трстеник : Металограф). – 24 cm
Од бр. 6/2005 упоредни наслов на енглеском језику: Our past. Поднаслови:
од бр. 1/2/1967 Историјска ревија; од бр. 4/5/1969/70 Годишњак Историјског
архива у Краљеву; од бр. 1/1986 Зборник радова Народног музеја и
Историјског архива; од бр. 6/2005 Зборник радова. Одговорни  уредници: од
бр. 1/1986 Благомир Бишевац и Милорад Михаиловић; од бр. 2/1987 Радомир
Ристић, Милорад  Михаиловић; од бр. 5/1992 Милорад Михаиловић и Радојица
Ћирић; од бр. 6/2005 Драган Драшковић и Радомир Ристић. – Издавачи: од бр.
1/2/1967 Историјски  архив Краљево; од бр. 1/1986 Народни  музеј Краљево и
Историјски архив  Краљево. – Часопис је имао прекиде  у излажењу:
1965-1966, 1975-1985, 1990-1991, 1993-2004. – Штампа : Слово, Краљево (од
бр.1/2/1968); Пролетер, Бечеј (од 1969/1970.); Слово, Краљево (од
1971/1972); Слово, Краљево (од  бр.1/1986); Интерклама – Графика (од бр.6/2005.)

 

Наша прошлост бр.1

Наша прошлост бр.2

Наша прошлост бр.3

+Наша прошлост бр.4

Наша прошлост бр.5

+Наша прошлост бр.6

+Наша прошлост бр.7

+Наша прошлост бр.8

+Наша прошлост бр.9

+Наша прошлост бр.10

+Наша прошлост бр.11

+Наша прошлост бр.12

+Наша прошлост бр.13

+Наша прошлост бр.14

+Наша прошлост бр.15

+Наша прошлост бр.16