ИЗДАВАЧКА АКТИВНОСТ МУЗЕЈА

децембар 13, 2010 у рубрици Uncategorized аутор Уредник

Рад запослених у Народном музеју у Краљеву, фокусиран на истраживање различитих тема, сегмента и периода живота града и околине, подразумева потребу за публиковањем резултата истраживања. Издавачка делатност музеја посебно је интезивирана у последње две деценије. Осим каталога изложби, који се подразумевају као саставни део изложбених активности, Народни музеј у Краљеву је издавач и суиздавач монографија и зборника радова који тематски обрађују личности и догађаје од значаја за локалну историју, као и еминентног научног часописа Наша прошлост. Значајна је сарадња Kраљевачког музеја са Балканолошким, Историјским и Византолошким институтом САНУ, са Институтом за савремену историју Србије, са музејима широм Србије, као и са другим установама културе и научним институцијама.

Kao резултат те сарадње издвајају се научни скупови, републички и међународни, где се Музеј јавља као иницијатор, организатор, учесник скупова и суиздавач зборника радова са скупова.  Од посебног значаја су: Округли сто Културно наслеђе и његова заштита (август 1994), Свети Сава у српској историји и традицији (мај 1995.), Научни симпозијум Жича (август 1995), Научни скуп Рудо Поље – Карановац – Краљевоод првих помена до Првог светског рата (август 1997) и Округли сто Краљево октобра 1941(октобар 2001). У склопу активности Музејског друштва Србије 2008. организован је стручни скуп секције историчара.

У сарадњи са Историјским архивом у Краљеву из штампе је изашло неколико значајних монографија. Народни музеј у Краљеву, чест је домаћин и организатор промоција књига и стручних часописа, различитих научних, културних, просветних и уметничких установа, институција и друштава.

 

ЧАСОПИС НАША ПРОШЛОСТ

Покретање часопис Наша прошлост 1964. године, у издању Друштва историчара среза Краљево и Историјског архива из Краљева, био је веома значајан корак у проучавању локалне историографије. Након шест објављених свезака, уследио је прекид од 1975. до 1985. године. Захваљујући сарадњи Народног музеја и Историјског архива у Краљеву, 1986. године обновљено је излажење часописа. Након објављивања пет бројева у којима су публиковани резултати истраживања и проучавање прошлости краљевачког краја и прошлости српског народа, поново је 1992. часопис престао да излази.

Прекинувши тринаестогодишњу паузу, краљевачки Народни музеј и Историјски архив, настојећи да успоставе континуитет, али и да обележе нов почетак, 2005. године објављују шести број, са новим, модернијим техничким и визуелним решењем. Поред искусних и преданих истраживача локалне историје, радове у часопису објављују и стручњаци из других средина, истражујући како догађаје везане за краљевачки крај, тако и општа догађања које су се рефлектовала на Краљево и околину. Углавном су заступљени чланци из области историје, археологије, етнологије, историје уметности, архивистике, конзервације и музеологије, као и прилози проучавању и прикази књига. Од 2006. године Наша прошлост улази у систем бодовања Министарства науке Србије. Штампање часописа остварује се уз финансијску помоћ Града Краљево и Министарства културе Републике Србије. Годишњак Наша прошлост данас се убраја међу најугледније часописе Србије из области друштвених наука.