Маржикови

новембар 28, 2011 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

 Маржикови / Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2006 (Краљево : Интерклима-графика). – 199 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 1)

Тираж 500. – О аутору: стр. 149. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија радова о сликару Владиславу Маржику: стр. 177-178. – Библиографија: стр. 179-180.

ISBN 86-85179-13-0 (Музеј; картон)
61:929 Маржик Ј.
75.071.1:929 Маржик В.

COBISS.SR-ID 135317004

Преузми књигу у PDF формату 23Mb