НАША ПРОШЛОСТ 10

новембар 7, 2011 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

Наша прошлост 10

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
КРАЉЕВО 2009

рб. Аутор Наслов
Уводне стране
1 Михаило Војводић Стојан Новаковић
2 Душан Михаиловић,
Вера Богосављевић-Петровић
Самаила – Влашка глава – Палеолитско налазиште на отвореном простору
3 Радовоје Радић Из византијског медицинског трактата (XI-XIV век)
4 Драган Војводић Нови поглед на ктиторски натпис из Богородичне цркве у доцу код Студенице
5 Бојана Миљковић-Катић Земљорадња у карановачком срезу (1834-1867)
6 Марина Лукић-Цветић Црква брвнара у селу Вукушици
7 Славиша Недељковић Национални рад у Старој Србији и улога Рашке царинарнице (1878-1885)
8 Драган Драшковић Немачка војска поново прелази преко нас Срба, Краљевачки октобар 1941. године
9 Силвија Крејаковић Словенци избеглице у Краљеву у време окупације (1941-1944)
10 Коста Николић,
Бојан Димитријевић
Озна против “народних непријатеља” у Србији 1944.
11 Слађана Спасић Српски средњовековни новац у Нумизматичкој збирци Народног музеја у Краљеву
12 Марија Алексић-Чеврљаковић Резултати заштитних археолошких истраживања на локалитету Селиште, село Рудно
13 Драга Миловановић Реквизиција у Краљеву 1945.године
14 Милан Јакшић Дигитализација архивске грађе и нека искуства са дигитализацијом у Историјском архиву у Панчеву
15 Урош Татић Развој архивске делатности у Француској
16 Прикази