НАША ПРОШЛОСТ 6

новембар 1, 2011 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

Наша прошлост 6

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

Часопис Наша прошлост покренут је 1964. године као периодична публикација Историјског архива Краљево и Друштва историчара среза Краљево. Почео је да остварује дуго присутну потребу објављивања прилога из локалне историографије и пружања релевантних чињенице за упознавање прошлости. После успешног почетка и објављених шест свезака уследио је прекид од 1975. до 1985. године. Године 1986. часопис је обновљен. Започета је нова серија, сада периодичног часописа Народног музеја и Историјског архива, стручног гласила за објављивање резултата и истраживачких радова од значаја за упознавање прошлости краљевачког краја као и прошлости српског народа. После објављивања пет бројева уследио је, од 1992. године, нов прекид. Шестим бројем у 2005. години Народни музеј и Историјски архив желе да одрже континуитет, а нов почетак обележавају новим техничким решењима – другим форматом, новим изгледом.

рб. Аутор Наслов
УВОДНЕ СТРАНЕ
1 Јованка Калић СРПСКА КРАЉЕВИНА У ДОБА ПРВИХ НЕМАЊИЋА
2 Мирјана Савић ПРЕНУМЕРАНТИ, ЧИТАЛИШТЕ И ШКОЛСКЕ КЊИЖНИЦЕ У КАРАНОВЦУ – КРАЉЕВУ ТОКОМ 19. ВЕКА
3 Драган Драшковић ФОТОГРАФИЈЕ И РАЗГЛЕДНИЦЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРАЉЕВО
4 Богумил Храбак КРАЉЕВО УДАНИМА ПОВЛАЧЕЊА ВОЈСКЕ ПРЕД АУСТРО-НЕМАЧКИМ ОСВАЈАЧИМА ОКТОБРА-НОВЕМБРА 1915.ГОДИНЕ
5 Владан Виријевић СТРАНЦИ У КРАЉЕВУ 1918-1941.
6 Драга Миловановић АУСТРОУГАРСКА ОКУПАЦИЈА КРОЗ ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕСКЕ УПРАВЕ У РАШКИ
7 Милољуб Арсић ПОХВАЛНЕ НАРЕДБЕ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ
8 Слађана Спасић НАЛАЗИ НОВЦА НА АНТИЧКОЈ НЕКРОПОЛИ ЛАНИШТЕ КОД БАЉЕВЦА
9 Сузана Новчић МИОДРАГ ПРОТИЋ КРИТИЧАР
10 Татјана Михаиловић РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИОНИХ ФОРМИ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У КРАЉЕВУ
11 Вера Вучковић ПОРЕСКА КЊИГА КАО ПРВИ ПОПИС СРЕЗА СТУДЕНИЧКОГ
12 Силвија Крејаковић КАТАСТАР СРЕЗА ЖИЧКОГ
13 Благомир Бишевац ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШУМАРСТВА И ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ КРАЉЕВА И ОКОЛИНЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
14 ПРИКАЗ И АУТОРИ