КРУНИСАЊЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА

фебруар 13, 2012 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

KrunisanjeSrpskihVladaraКРУНИСАЊЕ српских владара / [аутори текстова Небојша Дамњановић, Драгомир Ацовић ; аутори изложбе Андреј Вујновић, Небојша Дамњановић, Драган Драшковић ; фотографија Срђан Вуловић, Растко Шурдић]. – Београд : Историјски музеј Србије ; Краљево : Народни музеј, 2007 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 70 стр. : илустр. ; 30 cm

„Изложба се приређује поводом јубилеја Осам векова манастира Света Жича и Краљевдана, дана Општине Краљево“ –> колофон. – Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 1.000. –

Преузми каталог изложбе у PDF формату 14Mb