КОШУЉЕ

март 22, 2012 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, ТИЈАНА ШИБАЛИЋ аутор Уредник

КОШУЉЕКОШУЉЕ
ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАЉЕВУ
март-април 2002
Аутор изложбе: Тијана Шибалић
Фотографија: Добрило Чуљковић и Марко Петровић
Штампа: ИНТЕРКЛИМА – Врњачка Бања
Тираж: 500

Преузми каталог у PDF формату 9Mb