ВЕРА БОГОСАВЉЕВИЋ – ПЕТРОВИЋ

април 20, 2012 у рубрици БИОГРАФИЈА аутор Уредник

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ
БИБЛИОГРАФИЈА
BIOGRAPHY


 ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име и презиме: Вера Богосављевић-Петровић
Датум и место рођења: 6. септембар 1958. Краљево
Адреса: Захумска 8. Београд
E-mail адреса: vbogosavljevicpetrovic@gmail.com

 АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ
Магистар археологије
Диплома стечена на: Филозофском факултету Универзитета у Београду, 12. 04. 1991. год. Бр. 3/316
Наслов: Окресана камена индустрија са неолитског насеља Дивље Поље и Трсине
Ментор: академик  Драгослав Срејовић
Година: 1991.
Дипломирани археолог
Универзитет: Одељење за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Наслов: Ранохолоценске културе Балкана и Блиског Истока
Ментор: проф. др Драгослав Срејовић
Година: 1982.
 ЗВАЊА
12/2002. музејски саветник (решење бр. 629/3 од 6. децембра 2002. Народног музеја у Београду
04/1994. виши кустос (решење бр. 2/1 од 25. априла 1994. Народног музеја у Београду
06/1992. истраживач сарадник (решење бр. 178/3 од 19. јуна 1992. Археолошког института у Београду
01/1988 кустос (решење бр. 147/2-87 од 13. јануара 1988. Заједнице музеја Србије
Страни језици: Енглески, пасивно француски

 РАДНО И ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО
 Запослење:
1986-1987. Регионални завод за заштиту споменика културе у Краљеву – млађи стручни сарадник за археолошке споменике
1987 – 2006. Народни музеј у Краљеву – археолог, кустос Археолошке збирке и Нумизматичке збирке (до 2001. год), заменик директора (2004 – 2006)
Од 2006. Народни музеј у Београду – Центар за комуникације

 ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
Од 2011 Води истраживања камених сровина у праисторији у оквиру пројекта Културне промене и популационо кретање у раној праисторији централног Балкана (проф, др Душан Михаиловић, Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду, руководилац)
Од 2010 до 2014 Руководилац пројекта Тумачење, порекло и дистрибуција камених сировина са неолитских и енеолитских локалитета централног Балкана (Народни музеј у Београду)
од 2006. Сарадник на пројекту Транзициони процеси у неолиту Југоисточне Европе, Одељење за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (руководилац др Ненад Тасић)
од 2001. Сарадник на пројекту Винчанска култура у неолиту Југоисточне Европе, Одељење за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (руководилац др Ненад Тасић); руководилац Лабораторије за технологију окресаног камена
1996 -1998. Руководилац пројекта са др Александрм Палавестром Праисторијска насеља и природни ресурси у краљевачком региону Балканолошког института САНУ и Народног музеја у у Краљеву
1996 -1998. Руководилац пројекта са др Миодрагом Томовићем Археометалуршка истраживања старог рударства и металургије на Копаонику Народног музеја у Краљеву и Археолошког института у Београду
1988 – 1992. Руководилац теме Сондажно рекогносцирање споменика старог рударства и металургије на Копаонику  пројекта Старо рударење на Руднику у праисторији, антици и средњем веку   Археолошког института у Београду, руководилац пројекта др Борислав Јовановић
1987 – 1989. Сарадник на пројекту Старо рударење на Руднику у праисторији, антици и средњем веку Археолошког института у Београду, Народног музеја у Чачку и Регионалног завода за заштиту споменика културе у Краљеву, руководилац др Борислав Јовановић
1984 – 1989. Сарадник на пројекту Рекогносцирање Југозападне Србије  Археолошког института у Београду, руководилац др Марко Поповић ; руководилац за област Копаоника
 
 МУЗЕЈСКИ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОЈЕКТИ
2005 – 2008. Основна поставка Археолошког одељења Народног музеја у Краљеву, аутор идејног и стручног решења и реализације
2008. Аутор изложбе са Дивном Гачић 1883. Оснивање Српског археолошког друштва (организатори Народни музеј у Београду и Музеј града Новог Сада)
1991. Аутор изложбе Технологија обраде камена у неолиту, Народни музеј у Краљеву
2002. Сарадник на изложби Праисторијска Винча кроз археолошку документацију Одбора за археолошка истраживања у Винчи САНУ ( аутор др Ненад Тасић)
 ГОСТОВАЊЕ ИЗЛОЖБИ,ОРГАНИЗАЦИЈА
2009 1883. Оснивање Српског археолошког друштва, Музеј града Новог Сада
2008 1883. Оснивање Српског археолошког друштва, гостовање у Зајечару, Књажевцу, Бору и Неготину
1996. Поставка ауторске изложбе „Технологија обраде камена у неолиту“ у  музеју у Завичајном музеју у Параћину са припремом Треће археолошке радионице посвећене обради камена у праисторији
1994. Поставка ауторске изложбе „Технологија обраде камена у неолиту“ у  музеју у Панчеву
1992. Поставка ауторске изложбе „Технологија обраде камена у неолиту“ у  музеју у Чачку
 ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА
2011 Петроархеолошка истраживања околине локалитета Беловода, руководилац, Народни музеј у Београду, и западних падина Јелице планине,  руководилацФилозофски факултет у Београду и Народни музеј у Краљеву
Од 2010. Рекогносцирање северних падина Јелице (западно Поморавље) у оквиру пројекта Народног музеја у Београду, руководилац
од 2001. Пројекат Винча, обрада материјала од окресаног камена, руководилац Лабораторије за окресани камен
од 2007-2009. Пројекат Колубара Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду, (руководилац Мира Благојевић, виши конзерватор), обрада материјала од окресаног камена са лок. Црквине-Мали Борак
2003 Геоелектрична проспекција археолошког налазишта Црквине код Краљева ( руководилац рекогносцирања)
2002 руководилац ископавања лок. Ланиште код Баљевца на Ибру
2001 Руководилац ископавања античке некрополе Ланиште, заштитних ископавања лок. Добринац код Рашке и заштитних ископавања лок. Црквине у Конареву код Краљева
 1998. Руководилац првих заштитних ископавања вишеслојног локалитета Црквине код Краљева; Руководилац археолошких ископавања лок. Зајачак/Копаоник, у оквиру пројекта, завршна година
1997 Руководилац археолошких истраживања лок. Кованлук у оквиру пројекта
1996 Комплексно  рекогносцирање лок. Кованлук (геомагнетна проспекција, геолошко бушење, статистичко праћење дистрибуције материјала; археолошка ископавања лок. Зајачак, руководилац
1995 Рекогносцирање села Лазац (Народни музеј у Краљеву); рекогносцирање трасе гасовода Краљево-Врњачка бања (Народни музеј у Краљеву и Завод за заштиту споменика културе у Краљеву), са Г. Тошић; археолошка ископавања лок. Зајачак, руководилац
1994 и 1995. Археолошко сондажно истраживања лок. Џиновско гробље у селу Лазац, руководилац, Народни музеј у Краљеву
1991. Прва теренска сондажна истраживања лок. Зајачак, руководилац, Народни музеј у Краљеву
1989 Рекогносцирање Копаоника, руководилац;  члан екипе археолошких истраживања на Малом Штурцу (др Б. Јовановић, руководилац)
1988 Рекогносцирање Копаоника у оквиру теме „Сондажно рекогносцирање споменика старог рударства и металургије на Копаонику“, руководилац; члан екипе у археолошким ископавањима манастира Жича ( руководилац О. Вукадин); ревизиона рекогносцирања долине Лопатнице, руководилац, Народни музеј у Краљеву
1987 Учествује у истраживањима палеолитске поткапине Бадањ код Стоца (З. Кујунџић и R. Whallon, руководиоци, Земаљски музеј у Сарајеву, Универзитет у Мичигену);  учествује у истраживањима палеолитског налазишта Малишина пећина у долини Ћехотине (др И. Радовановић, руководилац, Филозофски факултет у Београду); члан екипе ископавања Мали Штиурац у оквиру пројекта „Старо рударење и металургија на Руднику у праисторији, антици и средњем веку“ (др Б. Јовановић руководилац, Археолошки институт у Београду).
1986/87. Ископавања и интервенције у оквиру делатности Завода за заштиту споменика културе: сондажна истраживања хамама у Јошаничкој бањи ( руководилац);  Гобеља код Бруса (руководилац), Црква св. Марка у Бељаку (руководилац); градина Лопаш (Пожега), руководилац др П.Петровић (Археолошки институт); порта цркве св. Вазнесења, Чачак, теренски руководилац.
1984. Започиње самостални рад на рекогносцирању Копаоника у оквиру пројекта Археолошког института „Рекогносцирање Југозападне Србије“ (др М. Поповић, руководилац)
1982-1986 Сарадња са Републичким заводом за заштиту споменика културе и Завода из Краљева на пројектима заштитних истраживања: Виминацијума, средњовековних градова- Козник, Маглич, Ужички град, цркве св. Николе у Шумнику ( О. Вукадин, руководилац),  ископавања у селу Крушевица код Рашке (др Д. Срејовић, руководилац); интервенције у оквиру архитектонских истраживања на објектима исламске архитектуре, Алтун-Алем џамије у Новом Пазару, Бијеле џамије у Пријепољу и исламског гробља Опанак у пријепољу.Учествује у раду истраживачке станице Петница (Ж. Јеж, руководилац)
1978-1982. Учествује као студент археологије на истраживањима тумула на Пештерској висоравни  (др Д.Срејовић руководилац), Гамзиграда (др Д. Срејовић, руководилац); шест сезона у екипи заштитних истраживањима на Виминацијуму (др Љ. Зотовић, руководилац),
 АНГАЖОВАЊЕ У СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА
од 2007. Члан Комисије за доделу награде Михаило Валтровић при Музејском друштву Србије
2006 – 2007. Потпредседник  Међународног савета музеја (ICOM).
2004 – 2005. Члан Управног одбора Српског археолошког друштва и Председник Праисторијске секције
од 1998. Члан радне групе при Националном савету за заштиту геонаслеђа Србије (Pro-Geo)
од 1995. Члан Археометалуршке комисије при Републичком заводу за заштиту споменика културе у Београду

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА
од 2005. Члан ICOM-a
od 2002. Члан Музејског друштва Србије
од 1988. Члан Српског археолошког друштва

 УЧЕШЋЕ НА КОНГРЕСИМА, СИМПОЗИЈУМИМА И НАУЧНИМ СКУПОВИМА
2011 XXXIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево, 26-28. мај 2011., уводни реферат „Од Округлице до Влашке главе“,
2009.

15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, EAA . „Balkan flint“in SE European prehistory: chronological, cultural and social perspectives: Visual and technological allure of yellow-spotted flint in the neolithisation of the central Balkan).

2007. The International Symposium „The Problems of Neolithic and Development of Early Neolithic Cultures in the Balkans Area“, Tuzla: Flaked Stone Industry and Early Neolithic period of Serbia
2006. Регионална конференција „Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region“, Кладово: Devastated Archeological Sites – Examples of Widespread Practice, (са Т. Михаиловић)
2005. International Symposium „Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century“, Sozopol, Bugarska: Zajačak: Ancient Arcaeometallurgical Complex on Kopaonik Mountain – Serbia; na istom simpzijumu: Early Copper Metallurgy in Central Serbia: New Perspectives (са Д. Антоновић)
2004. Second Conference on the Geoheritage of Serbia, Beograd: Neolithic Mines in Central Balkan  as Objets of Geoheritage
2003. XXV годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Пазар: Праисторијска налазишта у долини Ибра, од Напреља до Округлице
2002. Меморијал Драгослава Срејовића, Крагујевац: Структура античког становништва у долини Ибра
2000 Учествовање у раду античке секције у Нишу (Извештај са истраживанја Ланишта) и праисторијске секције у Београду (старчевачки технокомплекс на примеру са Гривца)
2001. XXIII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крушевац: Индустрија горског кристала на Гривцу
1998. Научни скуп „Рудо Поље – Карановац – Краљево – од првих помена до Првог светског рата“, Краљево: Стара насеља на подручју данашњег Краљева
1996. XVIII скуп Српског археолошког друштва, Призрен: Ка проблему идентификације рудничких и радионичких налазишта у периоду неолита и енеолита
1997. Научни скуп „Археолошка истраживања на подручју Крушевца и њихов значај за суседне области“, Крушевац: Винчанска кремена индустрија – Проблем употребе и дистрибуције сировина са освртом на долину Западне Мораве
1996. International Scientific Meeting „From the Mesolithic to the Neolithic“, Szolnok, Hungary: New Results of the Study of Chipped Stone Industry of the Vinča Culture
1995. Научни скуп „Манастир Жича“, Краљево: Средњевековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче, коаутор Т. Михаиловић
1995. XVII годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот: Праисторијски локалитети на западном Копаонику; други реферат: Археолошка истраживања села Лазац код Краљева, коаутор Т. Михаиловић
1994. XVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Сремски Карловци: Археометалуршки комплекси на Копаонику
1990. International Symposium „Ancient Mining and Metallurgy in Southeast Europe“, D: Milanovac: Mining Grooved Stone Hammers from the Site of Prljuša – Mali Šturac
1988. X Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Пазар: Увод у рударску археологију на Копаонику, облици старог рударства и металургије

 УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА, РАДИОНИЦАМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА
04/2009. „Принципи и примена СЕМ-ЕДС система“, Рударско геолошки факултет у Београду, (RESTCA, ФП7 пројекат бр. 204374).
03/2007. Радионица Инвентар и документација у оквиру пројекта Cultural Heritage without Borders (учесник)
04/2007. Семинар 02 Нуклеране технике и друге инструменталне методе код изучавања културних добара – студије случајева, у оквиру Техничког пројекта Агенције за нуклеарну енергију РЕР/1006 (уводни реферат Развој раног рударства и металургије на централном Балкану )
1994-1996. Археолошке радионице у Завичајном музеју у Параћину (учесник),  III радионица – организатор, предавач, аутор изложбе
 

 УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИМПОЗИЈУМА, АРХЕОЛОШКИХ КАМПОВА, ПРЕДАВАЊА И ИЗЛОЖБИ
 2002. Организација и вођење Секције за античку археологију у Народном музеју у Краљеву са промоцијом монографије „Виминацијум“
2000. Организација изложбе „Античка бронза Сингидунума“ Музеја града Новог Сада
1997. Организација Археолошког кампа „Кованлук“ Министарства спорта и омладине Републике Србије
1995. Организација научног скупа „Манастир Жича“, Народни музеј у Краљеву (члан)
1995. Организација и учествовање на Средњевековној секцији САД-а у Народном музеју у Краљеву
1995. Организација и постављање изложбе „Дорослово“ Народног музеја у Сомбору са предавањем „Време људи с мачевима“ (модератор )
1993.  Емисија о средњевековном рударству Србије – Редакција научног програма РТС, (учесник са др. М. Спремић)
1990. Организациони тим Mеђународног симпозијума „Ancient Mining and Metallurgy in Southeast Europe“, Археолошки институ и Музеј рударства и металургије у Бору (члан)
1987. На позив Пољске академије наука на студијском боравку у Кракову и Варшав и, организација Одељења Друштвених наука Српске академије наука и уметности)