Гимназија у Краљеву 1909-1999

април 11, 2012 у рубрици ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, СИЛВИЈА КРЕЈАКОВИЋ аутор Уредник

 Гимназија у Краљеву 1909-1999ГИМНАЗИЈА у Краљеву : 1909-1999 / [аутори изложбе Драган Драшковић, Вера Филиповић, Радомир Ристић, Силвија Крејаковић; фотографија Добрило Чуљковић и Христивоје Дукић]. – Краљево : Народни Музеј Краљево, 1999 (Краљево : Интерклима, Врњачка Бања). – 52 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 1000. –

Преузми каталог у PDF формату 15Mb