120 година Пољопривредне школе у Краљеву

април 5, 2012 у рубрици ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

120 година Пољопривредне школе у Краљеву120 година Пољопривредне школе у Краљеву : [1882-2002] / [аутори Драган Драшковић, Благомир Бишевац, Радомир Ристић]. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2002 (Врњачка Бања : Интерклима). – [40] стр. : илустр. ; 30 cm

Кор. ств. нас.: Пољопривредна школа у Краљеву 1882-2002. – Библиографија: стр. 567-568. (Брош.)

373.5(497.11 Kraljevo):63″1882/2002″
COBISS.SR-ID 1024801933

Преузми каталог у PDF формату 11Mb