ПРЕДРАГ РАДОВИЋ

мај 21, 2012 у рубрици БИОГРАФИЈА аутор Предраг Радовић

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења      8. 12. 1984. Краљево
Образовање
 • 2015. мастер геолог (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду)
 • 2009. дипломирани археолог (Филозофски факултет, Универзитет у Београду)
Радно искуство
 • 2015. кустос природњачке збирке
 • 2012. педагог, педагошко – пропагандно одељење
 • 2011. стручна пракса – волонтер
Професионално искуство
 • Анализа фосилних остатака неогене фауне (Primates, Proboscidea, Carnivora, Ruminantia, Cetacea, Mollusca итд.) са низа локалности (Велес, Сибница, Адрани, Пребреза, Жарково, Раковица итд.)
 • Анализа фосилних остатака плеистоценских хоминина (Бачки Петровац, Мала и Велика Баланица, Пештурина итд.)
 • Анализа људских скелетних остатака са низа археолошких локалитета у Србији
 • Богато теренско искуство
Награде
 • Награда Милан Милићевић, инжењер геологије за 2018. годину
Научни скупови и конференције
 • 2019. American Association of Physical Anthropologists 88th Annual Meeting, March 27-30: Cleveland, Ohio. „Homo heidelbergensis: what do we need to set the question of the validity of this taxon to rest“ by Roksandic, M., Radović, P., Wu, X., Bae, C.
 • 2018. CAPA/ACAP 46 Annual Meeting, PASC/SCPA 3rd Annual Meeting: London (ON, Canada). October 31-November 3 2018. „The First Confirmed Neanderthal from the Central Balkans“ by Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Blackwell, B., Mihailović, D.
 • 2017. European Society for the study of Human Evolution 7th Annual Meeting: Leiden (Netherlands). „New hominin material from Pešturina cave in Serbia“ by Roksandic, M., Mihailović, D., Lindal, J., Radović , P., Blackwell, B.A.B. , Alex, B.A., Dimitrijević, V., Mihailović, B., Harvati, K., Đurić, M.
 • 2013. Canadian Archeological Association Annual Meeting: Whistler (Canada). „A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac“ by Roksandić, M., Radović, P., Lindal, J.
Библиографија   
Чланство у струковним удружењима
 • Од 2017. члан Српског геолошког друштва (СГД)
 • Од 2011. члан Српског археолошког друштва (САД)
Контакт
 • Народни музеј Краљево, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево
 • Телефон на послу: 036-315-350
 • e-mail: predrag.radovic@nmkv.rs