ПРЕДРАГ РАДОВИЋ

мај 21, 2012 у рубрици БИОГРАФИЈА аутор Предраг Радовић

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења 8. 12. 1984. Краљево
Образовање
 • 2015. мастер геолог (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду)
 • 2009. дипломирани археолог (Филозофски факултет, Универзитет у Београду)
Радно искуство
 • 2015. кустос природњачке збирке
 • 2012. педагог, педагошко – пропагандно одељење
 • 2011. стручна пракса – волонтер
Професионално искуство
 • Анализа фосилних остатака неогене фауне (Primates, Proboscidea, Carnivora, Ruminantia, Cetacea, Mollusca итд.) са низа локалности (Велес, Сибница, Адрани, Пребреза, Жарково, Раковица итд.)
 • Анализа фосилних остатака плеистоценских хоминина (Бачки Петровац, Мала и Велика Баланица, Пештурина итд.)
 • Анализа људских скелетних остатака са низа археолошких локалитета у Србији
 • Богато теренско искуство
Научни скупови и конференције
  • 2017. European Society for the study of Human Evolution 7th Annual Meeting: Leiden (Netherlands). „New hominin material from Pešturina cave in Serbia“ by Roksandic, M., Mihailović, D., Lindal, J., Radović ,P., Blackwell, B.A.B. , Alex, B.A., Dimitrijević, V., Mihailović, B., Harvati, K., Đurić, M.
  • 2013. Canadian Archeological Association Annual Meeting: Whistler (Canada). „A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac“ by Roksandić, M., Radović, P. and Lindal, J.
Библиографија   
Чланство у струковним удружењима
 • Од 2017. члан Српског геолошког друштва (СГД)
 • Од 2011. члан Српског археолошког друштва (САД)
Контакт
 • Народни музеј Краљево, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево
 • Телефон на послу: 036-315-350
 • e-mail: predrag.radovic@nmkv.rs