ПРЕДРАГ РАДОВИЋ

мај 21, 2012 у рубрици БИОГРАФИЈА аутор Предраг Радовић

ПРЕГЛЕД АРХИВЕ

Датум рођења      8. 12. 1984. Краљево
Образовање
 • 2015. мастер геолог (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду)
 • 2009. дипломирани археолог (Филозофски факултет, Универзитет у Београду)
Радно искуство
 • 2015. кустос природњачке збирке
 • 2012. педагог, педагошко – пропагандно одељење
 • 2011. стручна пракса – волонтер
Професионално искуство
 • Анализа фосилних остатака неогене фауне (Primates, Proboscidea, Carnivora, Ruminantia, Cetacea) са низа локалности (Велес, Сибница, Адрани, Беле Воде, Брајковац, Жарково, Риђаке итд.)
 • Анализа фосилних остатака плеистоценских хоминина (Мала и Велика Баланица, Пештурина итд.)
 • Анализа људских скелетних остатака са низа археолошких локалитета у Србији
 • Богато теренско искуство
Награде
 • Награда Милан Милићевић, инжењер геологије за 2018. годину
Научни скупови и конференције
 • Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Mihailović, D., 2019. New Middle Pleistocene material from Serbia and its implications for human evolution in Europe. Canadian Association for Physical Anthropology 47th Annual Meeting, October 23-26: Banff (Alberta, Canada).
 • Lindal, J., Radović, P., Marković, Z., Alaburić, S., Roksandic, M. 2019. The first fossil of a non-human primate from Serbia. Canadian Association for Physical Anthropology 47th Annual Meeting, October 23-26: Banff (Alberta, Canada).
 • Radović, P., Lindal, J., Mihailović, D., Roksandic, M., 2019. Maxillary first molar from the Late Pleistocene of Pešturina Cave: the first Neanderthal from Serbia. XLII skup Srpskog arheološkog društva: Negotin, 30.05.-01.06.2019. Program, izveštaji i apstrakti: 67.
 • Roksandic, M., Radović, P., Wu, X., Bae, C., 2019. Homo heidelbergensis: what do we need to set the question of the validity of this taxon to rest. American Association of Physical Anthropologists 88th Annual Meeting, March 27-30: Cleveland (Ohio).
 • Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Blackwell, B., Mihailović, D., 2018. The First Confirmed Neanderthal from the Central Balkans. Canadian Association for Physical Anthropology 46th Annual Meeting, October 31-November 3: London (Ontario, Canada).
 • Roksandic, M., Mihailović, D., Lindal, J., Radović, P., Blackwell, B.A.B., Alex, B.A., Dimitrijević, V., Mihailović, B., Harvati, K., Đurić, M., 2017. New hominin material from Pešturina cave in Serbia. European Society for the study of Human Evolution 7th Annual Meeting, September 21-23: Leiden (Netherlands). Abstract book: 164.
 • Roksandic, M., Radović, P., Lindal, J., 2013. A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac. Canadian Archeological Association 46th Annual Conference, May 15-19: Whistler (British Columbia, Canada). Abstract book: 38.
 • Mihailović, D., Milošević, S., Radović, P., 2013. New evidence on peopling of Čačak-Kraljevo basin in Lower and Middle Paleolithic. XXXVI skup Srpskog arheološkog društva: Novi Sad, 30.05.-01.06.2013. Program, izveštaji i apstrakti: 34.
 • Radović, P., Lindal, J., Roksandic, M., 2013. A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac (Serbia). XXVI skup Srpskog arheološkog društva: Novi Sad, 30.05.-01.06.2013. Program, izveštaji i apstrakti: 96-97.
 • Радовић, П., 2012. Нови резултати антрополошке анализе инхумираних скелетних остатака са античке некрополе Ланиште код Баљевца. XXXV скуп Српског археолошког друштва: Ваљево, 24.-26.05.2012. Програм, извештаји и апстракти: 73-74.
 • Радовић, П., 2012. Остеолошки материјал у музејском контексту: пример Народног музеја у Краљеву. XXXV скуп Српског археолошког друштва: Ваљево, 24.-26.05.2012. Програм, извештаји и апстракти: 71-72.
Библиографија   
Чланство у струковним удружењима
 • Од 2017. члан Српског геолошког друштва (СГД)
 • Од 2011. члан Српског археолошког друштва (САД)
Контакт
 • Народни музеј Краљево, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево
 • Телефон на послу: 036-315-350
 • e-mail: predrag.radovic@nmkv.rs