38. ДЕЧЈИ МАЈСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

мај 24, 2012 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, НАДИЦА ЛИШАНИН аутор Уредник

38.ДЕЧЈИ МАЈСКИ ЛИКОВНИ САЛОНИздавач: Народни музеј Краљево
За издавача: Драган Драшковић
Аутор изложбе: Надица Лишанин
Припрема за штампу: Ајова, д.о.о. Краљево
Фотографије: Срђан Вуловић
Техничка реализација: Владан Пејковић, Драган Војиновић, Слободан Миленковић
Штампа: Дуга, Краљево
Тираж: 500.

Преузми каталог у PDF формату 1Mb