ИКОНЕ – Бојан Миљковић

август 16, 2012 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

Бојан Миљковић : иконе / [аутор текста Никола Кусовац]. – Краљево : Народни музеј, 2012 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – [16] стр. : репродукције ; 27 cm
Тираж 500. – Биографија: стр. [16].
ISBN 978-86-85179-38-9
a) Миљковић, Бојан (1974-) – Иконе – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 192764172

Преузми каталог у PDF формату 16Mb