СТО ГОДИНА ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА СРБИЈЕ

септембар 11, 2012 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

ЛАЖЕТИЋ, Предраг, 1955 – 100 година Војног ваздухопловства Србије : 1912-2012 / аутор каталога Предраг Лажетић. – Краљево : Народни музеј ; Београд : Музеј  југословенског ратног ваздухопловства, 2012  (Краљево : Интерклима). – 16 стр. : илустр. ; 22 cm
Тираж 500.
ISBN 978-86-85179-39-6 (НМ)
a) Војно ваздухопловство – Србија – 1912-2012 – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 193302540

Преузми каталог у PDF формату 4Mb