ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2012.

октобар 3, 2012 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО аутор Уредник

00 POSTER EUДАРИВАЊЕ и задужбинарство : Дани европске баштине, Краљево, 22. септембар 2012 / [аутори текстова Братислав Петковић … [и др.] ; превод Наташа Павловић ; фотографије Срђан Вуловић, Далибор Анђелковић]  – Београд : Министарство културе и информисања ; Краљево : Народни музеј, 2012 (Краљево : Интерклима графика). – 111 стр. :илустр. ; 29 cm Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Текст штампан двостубачно. – Према уводном тексту ова публикација је настала у оквиру манифестације „Дани Европске баштине 2012“. – Тираж 1.000. – Садржи: Закон о задужбинама и фондацијама. ISBN 978-86-85179-40-2 (НМК) 1. Петковић, Братислав [аутор] 2. Дани Европске баштине (Краљево ; 2012) a) Задужбинарство – Србија – Изложбени каталози b) Задужбине – Србија – Изложбени каталози c) Архитектонски споменици – Србија – Изложбени каталози.

COBISS.SR-ID 193470988

Преузми каталог у PDF формату 21Mb