КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У ОПАСНОСТИ

новембар 2, 2012 у рубрици АКТУЕЛНО аутор Уредник

Уторак, 6. новембар 2012.г. у 18 сати, галерија Народног музеја Краљево. Изложба Завода за заштиту споменика културе Краљево и Народног музеја.

Земљотрес који је погодио Краљево, 03. новембра 2010. године, пред стручњаке је поставио низ нових питања на тему санације објеката, тим пре што су малобројни они који поседују искуство у санацији објеката културног наслеђа страдалог у земљотресима.
Већина оштећених објеката је одмах након земљотреса стављена ван функције, а Општина, као ни надлежна Министарства, нису интервентно реаговала. Донекле оправдано, приоритет је дат објектима за становање, док су остали стављени на листу чекања. У тако деликатној ситуацији, нашем апелу за спашавање Културног наслеђа у опасности, одазвала се Секција архитекта ДКС-а, са петнаест пројектантских тимова из десет Завода за заштиту споменика културе. Поред заштитарске димензије која чини суштину Пројеката, не треба заборавити ни социјалну димензију рада наших колега. Сачинињени су Пројекти санација путем стручних консултација. Праћена је њихова реализација, са извођачима као и стриктни надзор изведених радова. Посебно треба нагласити значај учешћа Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Бања Луке у изради и реализацији пројекта на конзерваторско рестаураторским радовима на зидном декоративном сликарству ентеријера Швапчића куће – данас зграде Завода за заштиту споменика културе у Краљеву.

Пројектни задатак постављен пред пројектанте није био нимало једноставан, јер је поред подразумеваних послова који се односе на истраживања кабинетског и теренског типа, техничког снимање затеченог стања, студиозних анализа конструктивних елемената, детаља и слојевитости коришћених материјала, изискивао тесну сарадњу са статичарима, како би се дошло до адекватног решења за санацију објеката.