Одрастање у Краљеву у XIX и XX веку

фебруар 20, 2013 у рубрици ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОСКА, ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ, МИРЈАНА САВИЋ, СИЛВИЈА КРЕЈАКОВИЋ, ТИЈАНА ШИБАЛИЋ аутор Уредник

Одрастање у КраљевуОДРАСТАЊЕ у Краљеву у XIX и XX веку/ [аутори текстова Љиљана Станков, Љубодраг П. Ристић, Драган Драшковић, Мирјана Савић, Радомир Ристић, Силвија Крејаковић, Тијана Шибалић, Виолета Цветаноска] – Краљево: Народни музеј, 2013 (Краљево : Интерклима графика). – 191 стр. : илустр. ; 23 cm Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр.179-181. – Summary : Growing up in Kraljevo in the 19th and 20th Centuries.
ISBN 978-86-85179-42-6
COBISS.SR-ID 196748044

Преузми каталог у PDF формату 7Mb