НАША ПРОШЛОСТ 13

август 1, 2013 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

NASA-PROSLOST-1301ISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
КРАЉЕВО 2012.

рб. Аутор Наслов
Уводне стране
1 Гордана Томовић Жичко властелинство
2 Предраг Радовић Антрополошка анализа инхумираних скелетних остатака са античке некрополе Ланиште код Баљевца
3 Вера Богосављевић Петровић, Јелена Марковић, Љиљана Рашковић Савремени рудник магнезита „Лазац“
4 Војкан Милутиновић, Марија Марић Територијално разграничавање средњовековне жупе Јехошанице
5 Гордана Гаврић, Душан Рашковић Остава златног новца из Манастира Дубрава
6 Марија Алексић Чеврљаковић Црква св.Саве у Грачацу – археологија и историја
7 Радомир Ристић Венчање у Краљеву у 19. веку
8 Мирослав Поповић Краљевско-српски генерални конзулат у Трсту 1884-1914. – историјска белешка
9 Мира Радојевић Милан Гавриловић о идеји балканске заједнице 1941-1945
10 Мирјана Богосављевић Школе у Краљевачком округу за време окупације 1941-1944.
11 Драга Миловановић Основне школе у Студеничком срезу
12 Драган Драшковић Ратне Белешке – Драг.Димитријевић
13 Јасминка Марковић Лични фонд Миливоја Црвчанина (1892-1978) у Историјском архиву Краљево
14 Татјана МихаиловићСилвија Крејаковић, Сузана НовчићНадица Лишанин Радионице – музејске школице
ПРИКАЗИ
15 Радомир Ј. Поповић Александра Марковић Новаков, Православна српска богословија у Призрену 1871-1890, Епархија нишка, Епархија рашко-призренска, Ниш 2011, стр.243.