ПРИЧА О ХЛЕБУ

децембар 24, 2013 у рубрици АКТУЕЛНО, ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОСКА, ЕТНОЛОГИЈА, ИЗЛОЖБЕ, КУСТОСИ, ПРОГРАМИ аутор Уредник

Уторак, 24. 12. 2013.г. у 18 сати.
Прича о хлебу, аутор Виолета Цветаноска.
Галерија  Народног музеја Краљево.
Прилог Краљевачке телевизије

Како се развијала цивилизација, тако је и хлеб добијао своје место у њој. Прича о хлебу је прича о човеку. Она говори о нама и упознаје нас са симболичним, антрополошким, културолошким и гастрономским аспектима човековог живота. У краљевачком крају се некада, али и данас, за свечаности, празнике и обреде током године припремало више врста обредних хлебова, у породичном кругу, углавном у сеоској средини а мање у граду. Они су имали веома значајну улогу у животу појединца и домаћинства јер су сматрани најпозитивнијим обредним елементима који обезбеђују здравље, срећу и благостање. Истраживањем обредних хлебова обухваћен је период друге половине XX века, када је у обредној пракси припреман велики број хлебова: погача повојница, погача за крштење, поступаоница, велики број божићних хлебова, младенчићи, васкршњи колач, погаче заступљене у свадбеним обичајима, поскурице, славски и занатлијски колач.Прикупљање података одвијало се, пре свега, бележењем наратива о обредним хлебовима, техником етнографског интервјуа. Истраживањем је обухваћено 20 испитаника.Подаци су прикупљани током 2013. године, на подручју Краљева.У истраживању су коришћени писани извори, као и визуелна грађа која подразумева фотографије обредних хлебова.