Прича о хлебу

децембар 14, 2013 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

prica-o-hlebu013Прича о хлебу / [аутор каталога Виолета Цветаноска ; фотографије Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2013 (Краљево : Интерклима графика). – 31 стр. : илустр. ; 23 cm

Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. [33].

ISBN 978-86-85179-46-4
398.3(083.97)
664.66:39(=163.41)(083.97)
39:111.852

COBISS.SR-ID 203681292

Преузми каталог