Дејан Атанацковић – НЕШТО ПОПУТ ОГЛЕДАЛА

мај 23, 2014 у рубрици ЉУБИША СИМОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

Dejan-atanackovic-webДејан Аанацковић:нешто попут огледала:одабрани радови 2003-2014 / [аутор изложбе и уредник каталога Љубиша Симовић; превод Наташа Павловић, Дејан Атанацковић]. – Краљево: Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања:Интерклима). -53 стр.:илустр.;25 cm
Упоредо срп.текст и енгл.превод. -Тираж 400.-Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85179-48-8
1.Гл.ств.насл.
а) Атанацковић, Дејан (1969-) b) Концептуална уметност – Србија – Изложбени каталози

COBISS.SR-ID 207415052

Преузми каталог у PDF формату 6Mb