НАША ПРОШЛОСТ 14

август 14, 2014 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

Наша прошлост 14ISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
КРАЉЕВО 2014.

стр. Аутор Наслов
 Уводне стране
9 Милош Луковић Кнежинска и племенска самоуправа код Срба: порекло институција
31 Видан Б. Димић Анализа глачаног и абразивног каменог оруђа са локалитета Лађариште код Врњачке Бање
57 Предраг Радовић Бронзанодопска некропола Горело поље у Милочају код Краљева: анализа спаљених људских остатака
65 Радиша Жикић Скидање фресака и откриће натписа између слојева фрескомалтера у Жичи
77 Радивој Радић Године прекретнице у историји Византије XIV века
87 Гордана Гарић Петровић Митрополитски намесници и придворни служитељи у Сервијској епархији (1718 – 1739)
103 Марина Лукић Цветић Црква Светог Саве у Жичи
125 Душко Јовановић Црква Светог Саве у манастирском комплексу Жиче – узроци угрожености живописа и могућност његовог хитног санирања
135 Иван М. Бецић Краљевска привредна банка
149 Јован Симјановић Преглед развоја здравствених установа у Краљеву 1944-1960
161 Милан Радовановић Исељење јеврејске деце из Југославије у Израел 1948/9
АРХИВИСТИКА И МУЗЕОЛОГИЈА
171 Александар Ђ. Маринковић Судско решење о наслеђу имовине Краља Александра I Карађорђевића
193 Јасмина Дражовић Дечији мајски салон
ПРИКАЗИ
203 Прикази