ЈЕЛЕНА ВЕЛИКА КРАЉИЦА

октобар 23, 2014 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

JELENA-VELIKA-KRALJICAЈЕЛЕНА велика краљица : 1314 : седам векова од смрти краљице Јелене : 2014 / [уредници Татјана Михаиловић, Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања : Интерклима). – 81 стр. : илустр ; 23×30 cm

Тираж 600. – [Summary] : Helen, the Great Queen: str. 71-73. – Библиографија: стр. 77-78.

ISBN 978-86-85179-51-8 (брош.)
929.731 Јелена, српска краљица(083.824)
94(497.11)“12/13″(083.824)

COBISS.SR-ID 210145548

Преузми каталог у PDF формату 47Mb