— и у векове векова : дрворези епископа Јустина

јануар 24, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

drvorezi-episkopa-justina— и у векове векова : дрворези епископа Јустина : Народни музеј Краљево / [текстови Магдалина Миладиновић, Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 21 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 1.000. – Јустин Стефановић: стр. [23].

ISBN 978-86-85179-53-2 (брош.; број не постоји на побликацији)
745.071.1:929 Јустин, тимочки епископ(083.824)
745.51(497.11)“20″(083.824)

COBISS.SR-ID 212557068

Преузми каталог