ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918

јануар 6, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

sumadijska-divizija-koricaШумадијска дивизија = Šumadija division = Шумадийская дивизия = La division de Sumadija = Schumadija Division : 1914-1918 / [аутори текстова Драган Драшковић, Милољуб Арсић, Бојана Топаловић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив ; Крагујевац : Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 299 стр. : илустр. ; 23 x 21 cm

Тираж 1.000. – Резимеи на више језика.

ISBN 978-86-85179-52-5 (брош.)
355.48(497.11)“1914/1918″(083.824)
94(497.11)“1914/1918″(083.824)

COBISS.SR-ID 211406092

Преузми каталог у PDF формату 56Mb