ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1/2015.

фебруар 18, 2015 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Уредник

Народни музеј Краљево је дана 18.02.2015.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2015 за набавку услуга – физичко-техничко обезбеђење Народног музеја Краљево . Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

odgovor-1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација