Тајна филигранских нити ПОКИМИЦА

фебруар 21, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

pokimica_crxxГоран Ристовић Покимица : тајна филигранских нити / [текстови Лиз Анђелика Араужо Баез, Надица Лишанин, Јасмина Дражовић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 23 стр. : илустр. ; 23 cm

Слика Г. Ристовића. – Тираж 300. – Горан Ристовић Покимица: стр. 23.

ISBN 978-86-85179-54-9 (брош.)
739.1(497.11)“20″(083.824)
81’255.4:929 Ристовић Г.(083.824)

COBISS.SR-ID 213314316
Преузми каталог